4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen

-

Conferentiecentrum Kaap Doorn
Meer informatie

Professioneel technisch beheer van woningen betekent sturen op prestaties, risico's, kosten en levensduur van het vastgoed en de daarmee samenhangende verbeter- en onderhoudsprocessen. Het doel van de cursus is om kennis op te doen over nieuwe ontwikkelingen in het technisch beheer en handvatten te bieden om het technisch beheer anders en beter vorm te geven.

In het kort

Professioneel technisch beheer van woningen betekent sturen op prestaties, risico's, kosten en levensduur van het vastgoed en de daarmee samenhangende verbeter- en onderhoudsprocessen. Dit kan door een goed onderbouwd technisch beleid op basis van objectieve gegevens, transparante besluitvorming, een duidelijke visie en strategische uitgangpunten.

Het belang van goed technisch beheer zal duidelijk zijn: er is zeer veel geld mee gemoeid, bewoners zijn er direct bij betrokken en veel medewerkers van de woningcorporatie en daarbuiten hebben ermee te maken. De praktijk leert echter dat het niet eenvoudig is om het technisch beheer goed te organiseren.

Doel en thema's

Het doel van deze cursus is kennis op te doen over nieuwe ontwikkelingen in het technisch beheer en handvatten te bieden om het technisch beheer anders en beter vorm te geven. Daarbij is gekozen voor een beleidsmatige insteek, en dus niet direct gericht op de uitvoeringspraktijk. Er is gekozen om in de cursus accenten te leggen op nieuwe ontwikkelingen in het technisch beheer. Er wordt ingegaan op thema's als:

  • Het inkaderen en ontleden van het gehele proces van technisch beheer
  • Risicomanagement
  • Duurzame renovatieconcepten en onderhoud
  • Onderhoud op bouwdeelniveau
  • Energie en duurzaamheid
  • Klantgestuurd onderhoud
  • Resultaatgericht vastgoedonderhoud
  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
  • Wettelijke en maatschappelijke kaders voor onderhoudsbeleid
  • Financiële consequenties

Aanmelding en informatie

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Angélique Dersjant, a.d.dersjant@tudelft.nl, 015-278 3005.

Naar boven