AquaEcologische systeemanalyse

Amersfoort
Meer informatie

In deze cursus leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren (STOWA); van analyse tot concreet advies.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Dit is geen eenvoudige zaak: het watersysteem is complex en kent vele interacties. Het uitvoeren van een aquatisch ecologische systeemanalyse helpt bij het verkrijgen van dit begrip. In deze cursus leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld bij STOWA door onder meer de docenten van deze cursus. Bij deze methode worden alle stappen doorlopen van de analyse van gegevens tot een concreet advies. Dit kan je bijvoorbeeld helpen bij de invulling van het derde Stroomgebiedbeheerplan voor de KRW. De cursus is persoonlijk van opzet. Het uitwerken van de eigen case staat centraal. We werken van grof naar fijn. Er wordt gewerkt in kleine groepjes en er is veel ruimte voor individuele verdieping op specifieke onderwerpen, zoals het toepassen van het ecologisch model PCLake. De docenten hebben veel ervaring met de verschillende aspecten van ecologische systeemanalyses. Je bereidt je voor middels een E-learning voor het opstellen van waterbalansen.

Systeemanalyse leren toepassen

Door het volgen van deze cursus heb je:

  • inzicht in het hydrologisch en ecologisch functioneren van aquatische ecosystemen;
  • kennis van de belangrijkste processen die spelen in aquatische ecosystemen;
  • ervaring opgedaan met het opstellen van een waterbalans, het bepalen van belastingen en kritische belastingen, het analyseren van het lichtklimaat en het beoordelen van de rol van de bodem;
  • en ben je in staat om zelf een systeemanalyse uit te voeren op basis van Ecologische Sleutelfactoren.

Bedoeld voor: Beleidsmakers en specialisten bij waterschappen en adviesbureaus die te maken hebben met ecologische beoordeling van waterlichamen en het opstellen van maatregelpakketten.

Cursusdata: Intakemiddag: 11 oktober 2018 Cursusdagen: 7, 15 en 27 november en 6 december 2018

Deel deze pagina
Agenda aanvullen

Wil je jouw evenement promoten? Meld je evenement aan voor de agenda!

Evenement aanmelden

TW events 2019

TW organiseert diverse events.

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week!

Meld je nu aan!

Naar boven