Barn Talk Windenergie | Windvangers en Blikvangers | Technisch Weekblad

Barn Talk Windenergie | Windvangers en Blikvangers

van 16:00 tot 17:00

EnTranCe | Centre of Expertise Energy
Meer informatie

De verschillende technologische, economische en sociale aspecten komen aan bod: Hoeveel windturbines op land zijn nodig om de doelstelling te behalen en hoe doen we dat het beste? Hebben we bijvoorbeeld alleen maar grote windturbines nodig of spelen kleinere windmolens ook een rol? Hoe verdelen we de lasten en opbrengsten op een eerlijke manier? Sociale acceptatie speelt daarin een grote rol omdat het onvermijdelijk is dat in het drukbevolkte Nederland windturbines op land relatief dicht bij bewoning geplaatst worden. Het zijn windvangers èn blikvangers. Zijn er oplossingen mogelijk en zijn er best practices van uit de praktijk te ontdekken? Tenslotte gaan we in op het onderzoek wat EnTranCe nu doet en wat de komende tijd nodig is om de juiste mix voor wind op land te realiseren. Ruud Oerlemans (adviseur Wind op zee) van RVO spreekt in de uitzending over de productieopgave voor wind op zee en wind op land. Gerard Schepers (lector Windenenergie) en Niels Adema (onderzoeker Windenergie) tonen een waaier aan windturbines en de technische en economische aspecten ervan. Joost Pellens (Ontwikkelaar duurzame energie) van RWE zal zijn ervaringen delen ten aanzien van de sociale acceptatie in de vele windprojecten waarin zij actief zijn. Gespreksleider is Marcel Koenis (business developer bij EnTranCe).Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW