Betrouwbaarheidsanalyse

van 3 december 2019 tot 17 december 2019

Amersfoort
Meer informatie

Deze cursus leert de cursist de methodieken voor het bepalen van faalkansen en risico’s van technische systemen.

Onze complexe en gereguleerde samenleving vraagt steeds meer inzicht in de risico's die aan objecten zijn verbonden en stelt daar vaak ook eisen aan. Deze cursus leert de cursist de methodieken voor het bepalen van faalkansen en risico’s van technische systemen: werktuigbouwkundige- en elektrotechnische systemen met verschillende mate van complexiteit en redundantie.

De resultaten van de analyses helpen om:

 • beslissingen op het gebied van beheer en onderhoud van installaties te ondersteunen
 • ontwerpen onderling te vergelijken
 • zwakke schakels te ontdekken
 • modificaties en andere maatregelen te prioriteren

Aan de orde komen risico’s gerelateerd aan:

 • Reliability;
 • Availability;
 • Maintainability;
 • Safety;
 • Security;
 • Health;
 • Environment;
 • Economy en Politics (RAMSSHEEP).

Je leert op een gestructureerde manier inzicht te krijgen in de risico's die verbonden zijn aan een bepaald object door middel van o.a.:

 • Het gestructureerd in kaart brengen van risico's met HAZID/HAZOP en FME(C)A, met toepassing van de risicomatrix
 • Gebeurtenissenboomanalyse
 • Begrippen: RAMS, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, faalkansen, MTTF, MTBF, MTTR, merkbaar en niet merkbaar falen, coverage, SIL e.d.
 • Foutenboomanalyse
 • Data-analyse
 • Omgaan met onzekerheid
 • Speciale ongewenste gebeurtenissen: menselijk falen, afhankelijk falen, externe gebeurtenissen (zoals brand, bliksem, overstroming), software falen

De theorie wordt ondersteund met oefeningen. Bedoeld voor beginnende faalkansmanagers, beheerders van technische systemen, onderhoudsmanagers, technici. Je kunt werkzaam zijn op vele gebieden zoals beweegbare waterkeringen, chemische productie-installaties en nucleaire faciliteiten.

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW