Blootstelling aan elektromagnetische velden | Technisch Weekblad

Blootstelling aan elektromagnetische velden

van 11 november 2020 tot 12 november 2020

Meer informatie

In deze cursus leer je vaardigheden om de effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden op werksituaties in te schatten en krijg je inzicht in het belang van veilig gebruik en ontwerp van elektronische producten volgens de wettelijke EMV-normen. In de professionele, industriële, militaire - en tegenwoordig in de woonomgeving, is er veel aandacht voor mogelijke nadelige gezondheidsgevolgen door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Denk daarbij aan elektromagnetische straling van mobiele telefoons, tablets, hoogspanningsleidingen en transformatorhuisjes.

Rondom de EMV-problematiek speelt goede risico-communicatie een belangrijke rol. Hierbij gaat het om informeren van gebruikers van producten en het informeren van mensen die ongevraagd worden geconfronteerd met een elektromagnetische straling hun werksituatie of woonomgeving.

Deze cursus:

- Geeft je inzicht in de achtergrond en het belang van de gezondheids- en veiligheidsaspecten in verband met blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden.

- Verschaft je informatie over beperkingen die worden gesteld voor blootstelling aan elektromagnetische velden in werksituaties of bij het veilig gebruik van elektronische producten, waarbij apparaten, machines of installaties EM-velden uitzenden.

- Voorziet je van vaardigheden om de effecten van EMV-eisen op werksituaties of op de ontwikkeling van een product of installatie te kunnen inschatten.

Bedoeld voor arbo- en veiligheidsfunctionarissen, bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten, beleidsmedewerkers bij overheden en bedrijfsleven, veiligheidsmanagers, personen die beroepsmatig worden blootgesteld aan EM velden, PR & communicatiemedewerkers. Deelname aan deze cursus kan ingediend worden bij de ANVS bij (her)registratie voor niet-ioniserende straling voor stralingsdeskundigen.Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW