Carcinogene stoffen | Technisch Weekblad

Carcinogene stoffen

van 20 mei 2021 9:00 tot 20 mei 2021 17:00

PAO Techniek en Management
Meer informatie

Tijdens deze cursus worden methoden besproken waarmee vastgesteld kan worden of een stof carcinogene ofwel kankerverwekkende eigenschappen heeft voor de mens. Aan de hand van een aantal stoffen (bijvoorbeeld benzeen, dioxine of dichloormethaan) leer je hoe het proces van risicoschatting verloopt. Bij de bevolking en bij werknemers bestaat veel angst voor mogelijk carcinogene stoffen. Zelfs stoffen die niet of slechts onder uitzonderlijke omstandigheden kankerverwekkend zijn, zijn vaak verdacht voor het publiek. Men vertrouwt de uitspraken van deskundigen niet of wil een zekerheid die niet te geven is. Relevant bij de problematiek is het stoffenbeleid van de Europese Commissie: Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals (REACH). De veiligheidsrisico's van alle chemische stoffen waarvan in Europa meer dan een ton per jaar wordt geproduceerd of verkocht moeten in kaart worden gebracht. Tijdens deze cursus: leer je methoden kennen waarmee je bepaalt of een stof carcinogeen is, leer je hoe het proces van risicoschatting loopt, maak je kennis met de zekerheden van het proces, krijg je inzicht in de (vaak) beperktheid van beschikbare gegevens en leer je optimaal om te gaan met de beperkte gegevens om te komen tot conclusies. Bedoeld voor professionals die in hun werk omgaan met of voorlichting geven over potentieel carcinogene stoffen. Je bent werkzaam in de industrie, bij een ziekenhuis of arbodienst, of je bent veiligheidskundige bij de overheid, arbeidshygiënist, bedrijfsarts, laboratorium-engineer, toxicoloog of (milieu-)inspecteur. Je hebt een medisch-biologische of chemische achtergrond.Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW