Cursus Damwandconstructies en bouwputten

-

Delft
Meer informatie

Leer een verantwoord ontwerp van damwanden en bouwputten te maken en de risico’s op waarde te schatten.

Uitvoering, juridische aspecten, verzekeringen en onderhoud van damwanden, bouwputten en grondkeringen komen uitgebreid aan de orde. Voor de ontwerpuitgangspunten geldt het vernieuwde handboek CUR166 Damwandconstructies als leidraad. De uitwerking en het in een breder kader passen van de oplossingen worden in twee realistische situaties uitgewerkt en geoefend Door het volgen van deze cursus:

  • krijgt u inzicht in de hoofdproblemen voor een verantwoord ontwerp van damwanden en bouwputten
  • leert u de juiste keuzen te maken ten aanzien van diverse technische aspecten
  • wordt u ingeleid in de methodieken voor het kwantificeren van risico’s die aan de verschillende oplossingen zijn verbonden
  • wordt ook u een specialist op dit vakgebied

Bedoeld voor:

  • Ontwerpers van aannemers en ingenieursbureaus
  • Medewerkers van vergunningverlenende en toezichthoudende instanties
  • Werkvoorbereiders en calculators van aannemers in grondwerk en funderingstechniek
  • Verzekeraars van bouwprojecten
Naar boven