Cursus Ingenieursgeologie (Geology for engineers)

Delft
Meer informatie

In deze cursus leer je het belang van het begrip 'total geological history' voor het ontwerp van bijvoorbeeld paalfunderingen, funderingen op staal en/of opgravingen in complexe geologische omstandigheden. Je leert de grondbeginselen van geologie en gesteentemechanica en krijgt praktische richtlijnen voor omgang met ruimtelijke variabiliteit en onvoorziene grondcondities voor grond- en funderingstechnische toepassingen.

Deze cursus is onderdeel van de CGF-cursussen van KIVI. Docenten zijn specialisten met ruime geologische ervaring in zowel wereldwijde als Nederlandse context. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het belang van het begrip 'total geological history' en de ontwikkeling van een geologisch model als basis voor terreinevaluatie, grondonderzoek en funderingstechniek.
  • Gesteentemechanica: de overeenkomsten en verschillen met grondmechanica beschouwd vanuit het oogpunt van een ingenieur.
  • Classificatie van gesteenten en het gebruik van specifieke laboratoriumtests om de eigenschappen te karakteriseren.
  • Hoe ruimtelijke variabiliteit en grondonderzoeken in verschillende geologische omgevingen te benaderen.
  • De deelnemers krijgen praktijkervaring met het testen van gesteenten en het uitwerken van case studies.
  • De laatste dag van de cursus is een veldbezoek in de Ardennen. Deze cursus wordt geheel in de Engelse taal gedoceerd.

Deze cursus is voor: Projectmanagers, geotechnische ingenieurs, civiel ingenieurs, waterbouwers, bouwkundig ingenieurs, geologen, geowetenschappers. Ingenieursbureaus, baggerbedrijven, aannemers, olie-gasindustrie, offshore-industrie, mijnbouw.

Deel deze pagina
Agenda aanvullen

Wil je jouw evenement promoten? Meld je evenement aan voor de agenda!

Evenement aanmelden

TW events

TW organiseert dit jaar diverse events voor haar doelgroep.

Lees hier meer

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Naar boven