Cursus Modern rivierbeheer

Amersfoort
Meer informatie

Vergroot tijdens deze cursus je inzicht in ontwerp en beheer van riviersystemen. In vier dagen ben je up-to-date.

Bij rivierprojecten is kennis van het gedrag van het riviersysteem en in het bijzonder van de waterbeweging, morfologie en ecologie essentieel. Naast de aanleg van maatregelen zijn de beheersconsequenties steeds belangrijker. Kosten, fysische en ecologische veranderingen moeten bekend zijn vóór uitvoering van maatregelen.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op het technische- en beleidsinstrumentarium, de samenwerking tussen diverse partijen en de implementatie van maatregelen. Programma’s, zoals Ruimte voor de rivier, Deltaprogramma rivieren en de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden toegelicht en ook hoe deze in elkaar grijpen. Vanuit de verschillende functies van een rivier worden enkele belangrijke technische aspecten besproken, zoals kribben en vegetatiewaarden. Met praktijkvoorbeelden laten we zien hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan. De cursus wordt afgesloten met een excursie naar een rivierproject.

Rivierkunde leren toepassen

Na het volgen van de cursus:

  • Ben je in staat om de rivierkundige problematiek te herkennen, weet je wanneer assistentie van deskundigen ingeroepen moet worden en heb je begrip voor de complexiteit van de technische en maatschappelijke materie.
  • Heb je inzicht in de actuele rivierenprogramma’s: Ruimte voor de Rivier, Deltaprogramma Rivieren, Duurzame Vaardiepte Rijndelta, Kaderrichtlijn Water, NHWBP.
  • Ken je de inleidende basistheorie (zoveel mogelijk toepassingsgericht) van hydraulica en morfologie; gebruik van computermodellen.
  • Heb je inzicht in de dynamiek van het riviersysteem en het belang van de interactie tussen hydro-morfologie en ecologie. Hierbij wordt aandacht geschonken aan klimaatverandering en duurzaamheid.
  • Besef je dat ingrepen in de rivier (zowel civieltechnische als natuurlijke successie) effecten sorteren met ruimte- en tijd dimensies.
  • Heb je inzicht in conflicterende eisen van diverse rivierbelangen aan de rivierinrichting. Hierbij staan hoogwaterbescherming, scheepvaart en ecologische belangen centraal.
Deel deze pagina
Agenda aanvullen

Wil je jouw evenement promoten? Meld je evenement aan voor de agenda!

Evenement aanmelden

TW events 2019

TW organiseert diverse events.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Naar boven