De hypotheek- en koopmarkt in het vizier | Technisch Weekblad

De hypotheek- en koopmarkt in het vizier

van 1 november 2021 9:00 tot 2 november 2021 17:00

Meer informatie

Tijdens deze cursus doe je kennis op over de structuur en het functioneren van hypotheekmarkt en de markt van koopwoningen in Nederland. Je krijgt inzicht vanuit het perspectief van verschillende betrokken partijen (consument, makelaar, gemeente, banken, intermediair) op de huidige en toekomstige ontwikkelingen op hypotheek- en koopwoningmarkt. Wat is hun rol nu en in de toekomst? Je krijgt inzicht in de rol en invloed van buitenlandse en institutionele funders op de Nederlandse hypotheek markt. Je doet kennis op over recente beleidsmaatregelen van de rijksoverheid om de koopwoningmarkt vlot te trekken en de gevolgen hiervan voor de koopwoningmarkt. En je doet kennis op over recente onderzoeksresultaten, wetenschappelijke inzichten en meer praktische bijdragen. De wisselwerking tussen theorie en praktijk staat hierbij centraal. De cursus is van belang voor hen die dagelijks met de hypotheek en koopsector te maken hebben zoals medewerkers van banken, intermediairs, taxateurs, bouwondernemers, medewerkers van makelaarskantoren en projectontwikkelaars, maar is zeker ook interessant voor volkshuisvesters die bij provincies, gemeenten en corporaties in dienst zijn en die voor het realiseren van beleid te maken hebben met ontwikkelingen op de hypotheek- en koopwoningmarkt.