Elektromagnetische compatibiliteit | Technisch Weekblad

Elektromagnetische compatibiliteit

van 5 november 2020 tot 20 november 2020

Meer informatie

In deze cursus leer je hoe je bij ontwerp, fabricage, installatie en gebruik van elektrische apparaten en systemen elektromagnetische interferentie (EMI) voorkomt of oplost. En hoe je ervoor zorgt dat producten aan de wettelijke elektromagnetische compatibiliteitseisen (EMC) voldoen. De complexiteit en hoeveelheid van elektronische apparatuur neemt toe. De kans op onderlinge storingen wordt hierdoor steeds groter. Het oplossen van storingen, het vakgebied van EMC, is een harde noodzaak. Denk aan het waarborgen van de betrouwbaarheid van medische apparatuur, automatisering en draadloze communicatie. Sinds 1996 is een EMC richtlijn opgenomen in de Europese wetgeving. Elektrische en elektronische apparaten moeten in navolging van de EMC richtlijn voldoen aan minimale eisen wat betreft emissie en immuniteit. In specifieke toepassingen gelden vaak nog veel strengere eisen.

Na deze cursus heb je de belangrijkste theoretische en praktische kennis van EMC opgedaan: - Je kent EM-veld eigenschappen. - Je weet welke stooroorzaken en stoorbronnen er zijn. - Je kunt een veelheid aan storingsproblemen terugbrengen tot fundamentele EMC problemen. - Je kunt EMC problemen voorkomen en oplossen door het nemen van technisch en economisch verantwoorde maatregelen. - Je weet hoe je EMC metingen, berekeningen en experimenten kunt uitvoeren. - Je hebt emissie, propagatie en susceptibiliteit van stoorsignalen en economisch rendement van EMC oplossingen bestudeerd. - Je kunt (in een vroeg stadium) het ontwerpproces efficiënter maken en onnodige kosten besparen. - Je kunt EMC toepassen bij de installatie van elektronische apparatuur of systemen. De nadruk ligt bij deze cursus meer op het verschaffen van inzicht dan op het geven van recepten voor symptoombestrijding. Bedoeld voor ingenieurs die bij ontwerp, fabricage, installatie en gebruik van elektrische apparaten en systemen EMI willen voorkomen of oplossen en diegenen die met hun producten aan de wettelijke EMC eisen moeten voldoen. Je hebt een academische of hbo achtergrond in de elektrotechniek, meet- en regeltechniek of natuurkunde of een door ervaring verkregen gelijkwaardig kennisniveau. Voorkennis van EMC is niet vereist. Wel wordt uitgegaan van enige kennis op het gebied van de circuitanalyse.Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW