Geotextielen in de waterbouw

Amersfoort
Meer informatie

Deze cursus geeft een overzicht van bekende en nieuwe toepassingen van geotextielen in de waterbouw.

Geokunststoffen, ook wel geotextielen genoemd, worden steeds vaker toegepast bij waterbouwkundige projecten. Zij zijn vaak goedkoper en milieuvriendelijker dan traditionele technieken. De geokunststoffen dienen wel zorgvuldig te worden toegepast bij de aanleg van civieltechnische constructies. Gebeurt dat niet dan kunnen beschadigingen het gevolg zijn. Deze cursus geeft een overzicht van bekende en nieuwe toepassingen van geotextielen in de waterbouw. Daarnaast worden de nieuwe ontwerpregels en uitvoeringsrichtlijnen gepresenteerd, specifiek voor geokunststoffen onder steenbekledingen op dijken en geotextiele zandelementen in waterbouwkundige constructies. De laatste kunnen gebruikt worden als alternatief voor breuksteen of basalt. Tijdens de cursus oefen je zelfstandig in het gebruik van de ontwerprichtlijnen, zoals vastgelegd in diverse SBRCURnet publicaties en met name de nieuwe Richtlijn Geotextielen onder steenbekledingen.

Geotextielen leren toepassen in jouw projecten

In deze cursus leer je:

  • werken met de nieuwe CUR ontwerprichtlijn voor geotextielen onder steenbekledingen op dijken
  • alle bekende en nieuwe toepassingen van geotextielen in de waterbouw kennen
  • de kritische punten bij de installatie van geokunststoffen kennen
  • welke uitvoeringseisen aan de toepassing gesteld worden
  • hoe de levensduur van geotextielen bepaald wordt
  • welke verificatiemethoden bestaan om de levensduur, bij de selectie van de producten en tijdens de uitvoering, te controleren
  • een ontwerp maken van projecten met geotextiele zandelementen, na uitleg over specifieke uitvoeringsaspecten
  • zelfstandig ontwerpen met geokunststoffen in de waterbouw, door oefeningen tijdens de cursus

Bedoeld voor:

Betrokkenen bij het ontwerp en de uitvoering van waterbouwkundige kunstwerken waarbij geokunststoffen worden toegepast (opdrachtgevers, projectleiders, ontwerpers, uitvoerders, toezichthouders).

Deel deze pagina
Agenda aanvullen

Wil je jouw evenement promoten? Meld je evenement aan voor de agenda!

Evenement aanmelden

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week!

Meld je nu aan!

Naar boven