Haven en terminal planning

Rotterdam
Meer informatie

Deze cursus richt zich op de vroege stadia van havenontwikkeling: planning, ontwerp en haalbaarheid.

De planning van havens en terminals is een complexe aangelegenheid. Dit geldt voor zowel nieuwe havens als voor de uitbreiding of aanpassing van bestaande havens. De toename van de wereldhandel leidt tot toename van het goederen transport en vereist uitbreiding van havencapaciteit. De steeds grotere (container) schepen en andere huidige en toekomstige trends hebben gevolgen voor de havens. Planning en ontwerp van de benodigde infrastructuur van de haven (toegangskanaal, draaicircel, bekkens en terreinen) en de verschillende soorten terminals is daarom een uitdagend geheel. Deze cursus richt zich primair op de vroege stadia van havenontwikkeling: de initiële planning en haalbaarheidsstudies die de besluitvorming ondersteunen. Deze fase vergt in de praktijk vaak de meeste tijd, brengt de grootste risico's met zich mee en is van het grootste belang in het proces van havenplanning en ontwerp.

Ontwerpen aan havens en terminals

Na het volgen van deze cursus:

  • heb je inzicht in de relevante externe ontwikkelingen voor havens en terminals;
  • kun je capaciteitsanalyses maken van de belangrijkste onderdelen, zoals toegangsgeulen en terminals en adaptieve elementen verwerken in de ontwerpen;
  • ken je de greenport-strategie;
  • ken je de belangrijkste risico’s bij het haven- en terminal ontwerp;
  • kun je een havenlayout maken;
  • ken je de technische ontwikkelingen rond verschillende soorten terminals.

Bedoeld voor projectmanagers en ingenieurs van havenautoriteiten en havenbedrijven; planners, ontwerpers en projectleiders bij ingenieursbureaus en beleidsadviseurs. Cursusdata: 21, 22 en 23 november 2018

Deel deze pagina
Agenda aanvullen

Wil je jouw evenement promoten? Meld je evenement aan voor de agenda!

Evenement aanmelden

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Naar boven