Het gedrag van constructies bij een gas- of stofexplosiebelasting | Technisch Weekblad

Het gedrag van constructies bij een gas- of stofexplosiebelasting

van 09:00 tot 8 december 2021 17:00

PAO Techniek en Management
Meer informatie

De structurele responsanalyse als gevolg van typische industriële explosies (gas- of stofexplosies) bevindt zich nog in een beginstadium. Om de structurele respons tegen dergelijke explosiedrukken te voorspellen, wordt de ontwerpdruk van het betreffende item vaak toegepast als een 'veilige' benadering voor de explosieweerstand. Soms wordt beweerd dat, omdat een explosie een ‘uitzonderlijke’ belasting is, het niet nodig is om gemeenschappelijke veiligheidsmarges toe te passen.

Soms wordt gesuggereerd dat, door de zeer snelle belasting door een gas- of stofexplosie, apparatuur de neiging heeft (veel) sterker te zijn. Hoewel normen voor gas- of stofexplosieventilatie verbanden leggen om de druk rond een explosie-ontluchting te berekenen, is het toch uitzonderlijk dat bij het toepassen van explosie-ontluchting wordt gecontroleerd of deze externe druk geen schade toebrengt aan naburige apparatuur of gebouwen. Meestal wordt gesteld: ontluchten moet in een veilige richting zijn en zolang ontluchten in de open lucht is, wordt ervan uitgegaan dat het veilig is. Als een veiligheidsingenieur wordt gevraagd om de sterkte van bestaande constructies in te schatten bij blootstelling aan explosiedrukgolven, is de schatting meestal veel te hoog: vaak is zelfs de orde van grootte helemaal verkeerd. Aan bod komt de dynamiek van constructies gericht op explosierespons. Het beschrijft ook het materiaalgedrag bij zeer hoge belastingssnelheden en de gevolgen voor de explosierespons. Sterkteberekeningen voorbij de elastische limiet, dus rekening houdend met plastische vervormingen. De berekeningsmethoden worden gepresenteerd. Ook wordt aangegeven hoe de faalgrens van constructies kan worden ingeschat. Cilindrische vaten, met kegels en koepelvormige koppen of met een platte bovenkant. De algemene ontwerpformule wordt gepresenteerd, inclusief knikken (door externe overdruk). Explosie-effecten op gebouwen. Om het effect van een (bijvoorbeeld geventileerde) explosie op een naburig gebouw te kunnen voorspellen, wordt een samenvatting van beschikbare betrouwbare empirische gegevens gepresenteerd, in combinatie met een methode om de sterkte van industriële gebouwen in te schatten. Waar installeer je een explosieopening en wat betekent dit voor de veiligheid van het milieu? Praktische oplossingen van de theorie.