IBOR kwaliteit beleving gedrag

Amersfoort
Meer informatie

In deze cursus ga je aan de slag met de invloed van gedrag en beleving voor een toekomstgericht beheer van de openbare ruimte.

Voor effectieve sturing op de inrichting, het onderhoud én het gebruik van de openbare ruimte is specifieke kennis over mensen en gedrag nodig. In deze cursus:

  • krijg je inzicht in de meerwaarde van kennis over gedrag en beleving voor een toekomstgericht beheer van de openbare ruimte;
  • krijg je handvatten voor het meten van kwaliteit op basis van beleving en raak je bekend met factoren die de beleving negatief beïnvloeden;
  • leer je de instrumenten om gedrag in de openbare ruimte bij te sturen (o.a. gedragsinstrumenten, communicatie, inrichting, participatie, zichtbaar beheer en toezicht);
  • word je bekend met de invloed van participatie op de beleving en het gedrag van gebruikers.
  • leer je bewuster keuzes maken voor het inzetten van onderhoudsmethoden, werkmethoden voor participatie en andere instrumenten;
  • leer je hoe je collega’s kunt overtuigen van het belang van gedrag en beleving bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.

Bedoeld voor

  • Managers, beleidsmedewerkers, beheerders, opzichters, ontwerpers, verkeerskundigen, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in stedelijk gebied.
  • Professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, woningcorporaties en waterschappen verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte.
  • Bestuurders - raadsleden en wethouders - verantwoordelijk voor de openbare ruimte.
Deel deze pagina
Agenda aanvullen

Wil je jouw evenement promoten? Meld je evenement aan voor de agenda!

Evenement aanmelden

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week!

Meld je nu aan!

Naar boven