Landbouw en waterkwaliteit

-

Twello
Meer informatie

Deze cursus gaat in op de rol van de bodem én de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten.

De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat waterbeheerders maatregelen nemen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Maatregelen grijpen daarbij vaak in op de agrarische sector. Uitspoeling van stoffen naar het oppervlaktewater wordt sterk beïnvloedt door de eigenschappen en het beheer van de landbouwbodem. Zoals gezegd gaat deze cursus dieper in op de rol van de bodem én de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Onderdeel hiervan is het denken in kringlopen van nutriënten in relatie tot bodemeigenschappen, agrarische bedrijfsvoering en de meststoffenwet. Willen maatregelen voor het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit slagen, dan zul je moeten zoeken naar win-win situaties. Hierdoor is het mogelijk om kansrijke maatregelen op het gebied van bodem- en waterkwaliteit beter te formuleren en in te schatten hoe deze passen in de dagelijkse praktijk van de agrarisch ondernemer.

De boer en rol van zijn bodem beter leren begrijpen

Na het volgen van de cursus ben je:

  • Op de hoogte van de belangrijkste bodemkringlopen: fosfaat, stikstof en koolstof;
  • In aanraking gekomen met de agrarische praktijk door bijdragen van agrariërs zelf. Je weet beter hoe een agrariër denkt en werkt;
  • Op de hoogte van de wet- en regelgeving rond nutriënten, waaronder de meststoffenwet.
  • In staat de invloed van maatregelen in te schatten op de vastlegging en afvoer van organische stof en nutriënten in afhankelijkheid van agrarisch landgebruik, grondsoort en waterhuishouding

Bedoeld voor Hydrologen, beleidsmedewerkers, specialisten waterkwaliteit (incl. aquatische ecologie) bij provincies, waterschappen, drinkwatermaatschappijen en ingenieursbureaus. Ook professionals actief rond thema’s als verduurzaming van de landbouw, de ontwikkeling en uitvoering van plattelandsontwikkeling en bodembeleid. Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Wageningen Academy.

Deel deze pagina
Agenda aanvullen

Wil je jouw evenement promoten? Meld je evenement aan voor de agenda!

Evenement aanmelden

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week!

Meld je nu aan!

Naar boven