Multivariate data analysis | Technisch Weekblad

Multivariate data analysis

van 26 januari 2022 9:00 tot 4 februari 2022 17:00

PAO Techniek en Management
Meer informatie

Deze cursus verschaft kennis over en vaardigheid in de toepassing van gangbare statistische technieken die, bijvoorbeeld in industriële context, gebruikt worden voor de analyse van multivariate data, gerelateerd aan kwaliteitsaspecten van producten en processen. De technieken zijn uitermate geschikt om verbanden tussen groepen van variabelen te ontdekken, of om patronen, groepen en clusters vast te stellen en metingen te classificeren. Doorgaans zijn meerdere factoren of variabelen van invloed op het resultaat. Op basis van multivariate data analyses zijn bijvoorbeeld instelparameters van een productieproces te relateren aan kwaliteitskenmerken van het resulterende product. Ook maken ze het mogelijk om combinaties van instelparameters te detecteren waarbij een proces instabiel wordt of om een meetprocedure te kalibreren. Tijdens deze cursus leer je variabelen waartussen verbanden kunnen bestaan te analyseren en te modelleren, variabelen te herkennen die een overheersende invloed op een proces hebben, verbeteringen en stuurmogelijkheden voor een proces aan te reiken, oorzaken van problemen in de productie te detecteren, de behandelde technieken zelfstandig in je eigen werkomgeving toe te passen, voor de analyse van de data representatieve statistische software te gebruiken, zoals bijvoorbeeld R, R-Studio, Minitab, JMP of IBM-SPSS> De cursus is bedoeld voor academici en hbo'ers werkzaam in chemometrie, sensoriek of kwaliteitsanalyse van producten en processen, technici en natuurwetenschappers. De cursus is ook geschikt voor docenten van universiteiten en hogescholen die kennis willen nemen van actuele methoden op het gebied van multivariate data analyse.