Onderhoud en verbetering vaarwegen | Technisch Weekblad

Onderhoud en verbetering vaarwegen

van 4 februari 2021 9:00 tot 11 februari 2021 17:00

Meer informatie

In de cursus word je meegenomen in een aantal voorbeelden uit de praktijk van Rijkswaterstaat, zoals de Kanalen Lemmer-Delfzijl, de nieuwe, derde kolk van de Beatrixsluizen, en de recente calamiteiten bij de stuwen van Grave en Linne. Je wordt wegwijs gemaakt in vaarwegkenmerken, ontwerprichtlijnen en wet- en regelgeving, waarbij veel nadruk wordt gelegd op de nautische veiligheid. Er is voldoende gelegenheid voor verdieping en discussie met de docenten, die hun ervaring meenemen uit de lopende projecten. Na het volgen van deze cursus heb je meer kennis van de ontwerptechnische aspecten van de vaarwegen voor de binnenvaart, weet je meer van de wet- en regelgeving en de eisen die gesteld worden aan de nautische veiligheid en ben je bekend met meerdere voorbeelden uit de praktijk van de lopende vaarwegprojecten. Deze cursus is bedoeld voor betrokkenen bij het beheer, onderhoud en verbetering van vaarwegen en bijbehorende kunstwerken (opdrachtgevers, projectleiders, ontwerpers), werkzaam bij ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat en andere overheden en aannemers.