Onderhoud en verbetering vaarwegen | Technisch Weekblad

Onderhoud en verbetering vaarwegen

van 20 januari 2022 9:00 tot 27 januari 2021 17:00

PAO Techniek en Management
Meer informatie

Om ervoor te zorgen dat tijdens onderhoud of aanpassing aan de vaarweg ‘de winkel’ zoveel als mogelijk open kan blijven, dient de nodige aandacht te worden besteed aan nautische veiligheid en verkeersmaatregelen. In deze cursus word je meegenomen in een aantal voorbeelden uit de praktijk van Rijkswaterstaat, zoals de Kanalen Lemmer-Delfzijl, de nieuwe, derde kolk van de Beatrixsluizen, en de recente calamiteiten bij de stuwen van Grave en Linne. Je wordt wegwijs gemaakt in vaarwegkenmerken, ontwerprichtlijnen en wet- en regelgeving, waarbij veel nadruk wordt gelegd op de nautische veiligheid. Er is voldoende gelegenheid voor verdieping en discussie met de docenten, die hun ervaring meenemen uit de lopende projecten.