Opdrachtgeverschap woningcorporaties en verduurzaming | Technisch Weekblad

Opdrachtgeverschap woningcorporaties en verduurzaming

van 09:00 tot 20 januari 2022 17:00

PAO Techniek en Management
Meer informatie

De cursus geeft aandacht aan verduurzamingstrategieën van woningcorporaties en de samenhang met de inbedding van het opdrachtgeverschap in de organisatie. Sprekers van woningcorporaties en daarbuiten geven inzicht in hoe zij omgaan met deze vraagstukken. De cursus gaat dieper in op de volwassenheid van het opdrachtgeverschap aan de hand van het ‘Maturity Model Publiek Opdrachtgeverschap’. Dit model is ontwikkeld door de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw van de TU Delft, en op initiatieven van vraagharmonisatie en bundeling door woningcorporaties. Meerdere van deze initiatieven worden tegen het licht gehouden, mede aan de hand van video’s met directeur-bestuurders van betrokken woningcorporaties. De vraag staat centraal wat vraagharmonisatie en bundeling betekent voor de opdrachtgevende rol, intern en extern. Vraagstukken zijn onder meer het vaststellen wat gezamenlijk kan worden gedaan en wat per corporatie kan en moet worden gedaan. Ook komt aan bod hoe de gewenste snelheid van de groep kan afwijken van de verschillende snelheden van de individuele corporaties (als gevolg van financiële mogelijkheden, budgettering en besluitvorming, enz.), en het borgen van draagvlak in de eigen organisatie. Duurzaamheidsopgave realiseren met vernieuwend opdrachtgeverschap Tijdens deze cursus krijg je: inzichten in de nieuwste ontwikkelingen rond opdrachtgeverschap en een duurzame woningportfolio inzichten in en toepassen van modellen voor bepalen maturity in opdrachtgeverschap, de eigen veranderopgave en vraag- en aanbodsamenwerking.