Opleiding Bouwbesluitdeskundige

-

Utrecht
Meer informatie

Hoe eerder de bouwbesluitdeskundige een bouwplan kan toetsen aan de bouwregelgeving, des te groter is de kans dat het ontwerp- en ontwikkelproces zonder vertragingen en volgens de begroting verloopt. Volg daarom de opleiding bouwbesluitdeskundige.

Al is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voorlopig uitgesteld, kennis van het Bouwbesluit zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Met deze opleiding:

  • leer je de algemene werking van het Bouwbesluit (het juridisch kader, de algemene principes, de procedures, het lezen van voorschriften)
  • kun je bouwplannen toetsen aan de voorschriften van het Bouwbesluit (beoordelen vergunningsaanvraag, tussentijds en definitief ontwerp, etc.)
  • ken je de bepalingen die een bouwplan modelleren in termen van het Bouwbesluit (m.b.t. gebruiksoppervlakte, verblijfsgebied, bezettingsgraad)
  • heb je kennis van de voorschriften op gebouw-, constructie en materiaal niveau (vanuit het oogpunt voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en de voorschriften inzake installaties, het gebruik, en bouw- en sloopwerkzaamheden)
  • kun je deze voorschriften integraal toepassen op ieder project dat valt binnen Gevolgklasse 1 van de nieuwe wet.
Deel deze pagina
Agenda aanvullen

Wil je jouw evenement promoten? Meld je evenement aan voor de agenda!

Evenement aanmelden

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Naar boven