Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 3

Utrecht
Meer informatie

Dit blok richt zich op de effecten van luchtverontreiniging en besluitvorming over activiteiten en ruimtelijke plannen. De effecten van luchtverontreiniging worden beschouwd vanuit lokaal en mondiaal perspectief. Vanwege de specifieke problematiek rondom fijn stof wordt daarop verdiept ingegaan. Na het volgen van dit blok begrijp je hoe de effecten samenhangen en waarom aanpak complex van aard is.

Ook leer je alle facetten van luchtkwaliteit in relatie tot besluitvorming over vergunningen (industrie) en plannen (infrastructuur). Daarbij is kennis over de wet- en regelgeving en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van groot belang. Op welke wijze kunnen maatregelen worden genomen (rijksniveau en lokaal niveau) en op welke wijze vindt de doorwerking plaats in de besluitvorming?

Bedoeld voor: Personen die op HBO-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus. Ook interessant voor personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Blok 3 bestaat uit 5 middag-avondcombinaties (17, 24 en 31 mei, 7 en 14 juni, examen op 5 juli) Blok 4 en 5 van deze opleiding zijn als vervolg of los ook te volgen.

Deel deze pagina
Agenda aanvullen

Wil je jouw evenement promoten? Meld je evenement aan voor de agenda!

Evenement aanmelden

TW events 2019

TW organiseert diverse events.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Naar boven