Participatie openbare ruimte

Amersfoort
Meer informatie

In deze cursus leer je hoe je inwoners kunt motiveren om een actieve rol te spelen bij het verbeteren en beheren van de openbare ruimte.

Landelijk zijn er honderden voorbeelden waar bewoners, ondernemers, scholen, bezoekers zelf een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de openbare ruimte en de leefbaarheid van de eigen stad, buurt of straat. Dit doen zij door zwerfvuil op te ruimen, door een groenstrookje (her)inrichting van de openbare ruimte. In vrijwel elke gemeente staat het bevorderen en ondersteunen van participatie hoog op de agenda.

In deze cursus leer je:

  • Hoe je inwoners kunt motiveren om een actieve rol te spelen bij het verbeteren en beheren van de openbare ruimte. - Hoe je het gewenste participatieniveau kunt kiezen en wat dit betekent voor rollen en rolverdeling tussen overheid en omgeving.
  • Welke communicatiestrategieën denkbaar en succesvol zijn.
  • Hoe je rekening kunt houden met verschillen tussen wijken en met verschillen in leefstijlen en waardesystemen van burgers.
  • Wat succesvolle manieren zijn om burgers te faciliteren bij hun acties.

Ook krijg je een begrippenkader aangereikt dat de bekende inspraakladder/‘participatieladder’ aanvult. Naast meedenken met plannen van de gemeente gaat actief burgerschap over de invulling van een meer gelijkwaardige samenwerking tussen burger en overheid. Tijdens de cursus worden talloze praktijkvoorbeelden uit binnen en buitenland ter lering aangeboden. Ook werk je aan een eigen verbeter- en actieagenda waarmee je de lessen vanuit de cursus vertaalt naar de eigen organisatie.

Deel deze pagina
Agenda aanvullen

Wil je jouw evenement promoten? Meld je evenement aan voor de agenda!

Evenement aanmelden

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Naar boven