Polymeerchemie en -technologie

van 1 oktober 2019 tot 26 november 2019

Amersfoort
Meer informatie

Basiskennis van polymeren (eigenschappen, polymeerchemie en karakterisering) en van polymeer naar kunststof.

De opleiding bestaat uit 5 modules, waar de eerste drie de basis vormen. Module 4 en 5 bespreken de stap van polymeren naar kunststof. Hoewel het programma een uitgebalanceerd geheel vormt, is intekenen op losse modules mogelijk.

Basis Modules:

  • Basis kennis Polymeren Module 1: Polymer Properties & Polymer Processing (2 dagen) In deze module wordt de relatie gelegd tussen de structuur van polymeren en de fysische eigenschappen (keteneigenschappen, glasovergang, (semi-)kristallijne polymeren, rubber- en vloeibare toestand). Vervolgens wordt deze kennis toegepast bij de behandeling van diverse verwerkingstechnieken van polymeren. De module besluit met de mechanische eigenschappen van polymeren.
  • Module 2: Polymer Chemistry (2 dagen) Deze module geeft essentiële achtergrondkennis in de polymeerchemie. Allereerst de chemische structuurkenmerken, polymerisatiemechanismen, en het principe van Flory. Vervolgens een scala aan chemische aspecten van condensatiepolymerisaties en additiepolymerisaties. En tenslotte copolymerisaties en polymerisatietechnieken (o.a. suspensie- en emulsiepolymerisatie).
  • Module 3: Polymer Characterisation (1 dag) Deze module behandelt karakterisering van polymeren in oplossing, controle van de kwaliteit van het eindproduct, volgen van een polymerisatie of degradatie, fysisch gedrag van polymeren in oplossingen, vaststelling van de molecuulgrootte van polymeren, en recente ontwikkelingen in de karakterisering (GPC).
  • Special Topics Modules: Van Polymeer naar Kunststof Module 4: Polymers meeting the real world (1 dag) Deze module behandelt de degradatie mechanismen van polymeren en de uitwerking op de mechanische eigenschappen. Waarom wordt de E-modulus minder bij contact met vloeistoffen en waarom neemt de sterkte van een polymeer in verloop van tijd eerst toe en daarna rapide af? Wat gebeurt er met een polymeer onder invloed van UV, hoge temperaturen of hoge druk? Wat zijn brandvertragende polymeren en welke additieven zijn toepasbaar om degradatie tegen te gaan door andere invloeden?
  • Module 5: Never underestimate a polymer (1 dag) De dag begint met de vraag waarom er belangstelling is voor het mengen van polymeren. Al snel komt vezelversterking van plastics in beeld en worden composieten in de basis behandeld. Een overzicht wordt gegeven van de meest gebruikelijke combinaties polymeer-vezel en het begrip ‘biogehalte’ toegelicht. Hoe wordt een composiet opgebouwd en waarom? De relatie wordt gelegd tussen de combinatie polymeer-vezel en de mechanische eigenschappen in de toepassing. Hoe stabiel is de polymeer-vezel hechting? Wat gebeurt er met de eigenschappen van het composiet onder bepaalde omstandigheden zoals vocht of invloed van UV? Wat is de invloed van het polymeer op het geheel? Tevens wordt er gewezen op de valkuilen in het gebruik van modellen. Al met al een module die alle fundamentals geeft en smaakt naar meer.

Deze cursus is ontwikkeld voor personen die betrokken zijn bij de keuze en de toepassing van polymeren of te maken hebben met het ontwerp en de fabricage van kunststofproducten, maar niet tot polymeertechnoloog zijn opgeleid. De cursus kan ook dienen voor het opfrissen van weggezakte kennis op dit gebied. Je hebt tenminste een hbo-opleiding chemie, chemische technologie of werktuigbouwkunde. Voor module 3 is voorkennis op het niveau van module 2 nodig. Voor de modules 4 en 5 is voorkennis nodig op het niveau van module 1 en/of 2.

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW