Projectbeheersing bij bouw en infrastructuur | Technisch Weekblad

Projectbeheersing bij bouw en infrastructuur

van 31 augustus 2021 tot 16 september 2021

Meer informatie

Projectbeheersing geeft je handvatten voor de sturing van een project en draagt daardoor bij aan het succesvol behalen van resultaten. In deze cursus wordt stilgestaan bij alle aspecten en toepassingsmogelijkheden van integrale projectbeheersing zoals planning, raming, risico’s, scope, kwaliteit en het vastleggen en ontsluiten van informatie. Een belangrijke uitdaging voor projectbeheersing is het overzicht houden op al deze aspecten en het borgen van de onderlinge samenhang. Integraal en risicogestuurd denken en handelen is één van de randvoorwaarden om projectbeheersing succesvol te laten zijn. Tijdens de cursus leer je methoden om projectbeheersing in te richten in de eigen organisatie en ontwikkel je je vaardigheden als projectbeheerser. De manager projectbeheersing fungeert namelijk als spil in het web: hij zorgt dat stuurinformatie wordt genereerd, geanalyseerd en verwerkt tot bruikbare stuur- en beslisinformatie. Bedoeld voor (beginnend) managers Projectbeheersing, projectbeheersers en projectleden die invulling (gaan) geven aan projectbeheersing. Bedoeld voor de gehele keten van aannemers, ingenieursbureaus, opdrachtgevers en overheden in de bouw en infrastructuur. Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,7Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW