Soilmix-wanden

Amersfoort
Meer informatie

Deze cursus geeft inzicht in het maakproces en de haalbare materiaaleigenschappen van Soilmix-wanden. Met als basis de SBRCURnet-publicatie.

Soilmix-wanden worden gevormd door menging van de aanwezige ondergrond met toeslagmaterialen. De wanden zijn een relatief nieuwe verschijning en worden vaak toegepast waar trillingen een risico vormen. De cursus geeft inzicht in het maakproces en de haalbare materiaaleigenschappen. Het constructieve ontwerp van de soilmix-wanden wordt uitvoerig behandeld, eerst op basis van de theorie en aansluitend met enkele rekenvoorbeelden. De uitvoeringsgevoeligheid van de toegepaste mengtechnieken en de invloed van de oorspronkelijke bodemgesteldheid als bouwstof, maken het namelijk noodzakelijk een afwijkende procedure te volgen om de betrouwbaarheid van de toegepaste constructies te waarborgen. Als basis voor de cursus geldt de SBRCURnet publicatie rondom deze thematiek, die in samenwerking met het Belgische instituut WTCB is ontwikkeld. Basiskennis van het ontwerp van bouwkuipen wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Vooroplopen met soilmix

Na het volgen van de cursus ken je:

  • de stand van zaken met betrekking tot soilmix-wanden: het ontwerp, de uitvoering en de beproeving;
  • de toepasbaarheid van dit type wanden bij verschillende grondsoorten, materiaalaspecten en duurzaamheid van het soilmix-product.

Bedoeld voor:

Ontwerpers, werkvoorbereiders en calculators van aannemers in grond- en funderingstechniek, medewerkers van ingenieurs- en ontwerpbureaus, medewerkers van vergunningverlenende en toezichthoudende instanties en opdrachtgevers.

Deel deze pagina
Agenda aanvullen

Wil je jouw evenement promoten? Meld je evenement aan voor de agenda!

Evenement aanmelden

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week!

Meld je nu aan!

Naar boven