Time series analysis and forecasting | Technisch Weekblad

Time series analysis and forecasting

van 26 mei 2021 9:00 tot 16 juni 2021 17:00

PAO Techniek en Management
Meer informatie

Bij het analyseren van tijdreeksen (time series) zoek je naar structuren en patronen om het onderliggende proces te beschrijven en te verklaren. Maar ook naar manieren om op basis van geschikte modellen toekomstige waarden te voorspellen of om de effecten van alternatieve scenario's te onderzoeken. Tijdsreeksen komen voor in allerlei disciplines, zoals bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen maar ook in biomedische en technische toepassingen. In deze cursus worden moderne methoden voor time series analysis, modelling en forecasting behandeld. Naast de traditionele methoden voor trend- en seizoensgebonden decompositie van time series, komen ook meer geavanceerde statistische technieken aan de orde, zowel in het tijddomein als in het frequentiedomein. Tijdens deze cursus: krijg je inzicht in de huidige benaderingen voor tijdreeksanalyse, modellering en prognose, specifiek met: Exponential Smoothing modellen (Simple, Holt en Holt-Winter), Box-Jenkins-modellen (ARMA, ARIMA, SARIMA), multivariate tijdreeksmodellen voor gecorreleerde reeksen (dynamische regressie en VARMA-modellen), leer je tijdreeksgegevens te analyseren, te modelleren en te valideren met representatieve statistische software zoals R, Minitab of JMP, leer je de verkregen modellen te gebruiken voor het voorspellen van tijdreeksen en het analyseren van de effecten van alternatieve scenario's. Bedoeld voor academici en hbo'ers die binnen hun werk tijdreeksgegevens moeten analyseren en voorspellen. De cursus is ook geschikt voor docenten van universiteiten en hogescholen die kennis willen nemen van actuele methoden op het gebied van tijdreeksanalyse. Kennis van statistische basistechnieken zoals toetsen, schatten en regressiemodellering wordt bekend verondersteld. In overleg met de deelnemers kan deze cursus in het Nederlands of Engels worden gehouden. Praktische voorbeelden zijn in R.Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW