Toxicologie | Technisch Weekblad

Toxicologie

van 8 oktober 2020 9:00 tot 15 oktober 2020 17:00

Meer informatie

De belangrijkste recente ontwikkelingen in de toxicologie worden tijdens deze cursus door vakspecialisten toegelicht. Je krijgt inzicht in de huidige wetenschappelijke trends in de ontwikkeling van de toxicologie met bijzondere aandacht voor toxicologische onderzoeksstrategieën, risico-evaluatie, extrapolatiemodellen en normeringsprincipes.

Op basis van inzicht in de basale mechanismen van de toxicologie en specifieke onderdelen zoals testsystemen, extrapolatiemodellen en normeringsprincipes worden toepassingen behandeld in de belangrijke risicosectoren, te weten: arbeid, milieu, geneesmiddelen en voeding. Je leert alles over blootstelling aan giftige stoffen, (de)toxificatie van mechanismen en epidemiologie. Ook gaan we in op radicalen en toxiciteit, bedrijfsgezondheid, in vitro modellen voor detectie van toxiciteit, toxicologie in relatie tot voeding en geneesmiddelen en risicobeoordeling.

In deze cursus gaan we in op: - Blootstelling en belasting - Toxificatie en detoxificatie - Epidemiologie - Radicalen - Arbeidshygiëne - Genotoxiciteit en carcinogeniteit - Toxiciteit en voeding en geneesmiddelen - Chemicaliën in het milieu

Bedoeld voor professionals die via uitvoering of voorbereiding van beleid in contact komen met vraagstukken van toxicologische aard . Je werkt in het bedrijfsleven (voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische en (agro)chemische industrie) of bij de (semi-)overheid of in het onderwijs. Voor deelname aan de cursus is geen diepgaande vakspecifieke voorkennis van toxicologie vereist. Wel is enige biologische/ biochemische kennis gewenst.Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW