Trends in de woonruimteverdeling

van 15 juni 2020 9:00 tot 16 juni 2020 17:00

Meer informatie

De afgelopen jaren is de druk op de sociale huursector verder toegenomen. Steeds meer woningzoekenden, waaronder ook kwetsbare groepen, doen voor hun huisvesting een beroep op woningcorporaties, met oplopende wachttijden als gevolg.

Deze ontwikkelingen stellen gemeenten en corporaties voor flinke beleidsmatige uitdagingen: - Hoe zorgen we ervoor dat spoedzoekers tijdig een woning kunnen vinden? - Wat kunnen we doen om de voorraad doelmatiger te benutten en doorstroming te stimuleren? - Hoe vinden we de juiste balans tussen passend toewijzen en het borgen van de leefbaarheid? In deze cursus kijken we kritisch naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen. We gaan actief aan de slag met de uitdagingen uit uw eigen praktijk middels thuisopdracht en reflectie op praktijksituaties.

De cursus is bedoeld voor beleidsmedewerkers van corporaties en gemeenten, verhuurmedewerkers en woonconsulenten, managers wonen of woondiensten, vertegenwoordigers van huurorganisaties en professionals betrokken bij woonruimteverdeling