Veiligheid ondergrondse infra

Amersfoort
Meer informatie

De cursus behandelt de volledige cyclus van een tunnelproject, van verkenning tot realisatie en beheer.

Tunnels, overkappingen en verdiepte liggingen dragen in belangrijke mate bij aan het verlagen van de druk op de schaarse ruimte, maar introduceren tegelijkertijd hun eigen specifieke problemen op het gebied van (gebruiks)veiligheid. Een effectieve oplossing hiervan is alleen mogelijk wanneer de tunnel vanuit alle gezichtshoeken op evenwichtige wijze wordt geanalyseerd.

Tijdens de cursus is ruime aandacht voor technische voorzieningen, maar ook voor menselijk gedrag, hulpdiensten en cyber security. Dit alles voor verschillende vervoersmodaliteiten. Alle relevante wetgeving voor tunnels wordt behandeld, maar vooral ook geduid aan de hand van praktijkvoorbeelden. Wet- en regelgeving en interne Rijkswaterstaatrichtlijnen zijn, voor zover gereed en vastgesteld, te downloaden van www.rws.nl/tunnelsafety.

Tunnelveiligheid

Na deze cursus:

  • Ben je in staat een gedegen standpunt in te nemen over tunnelveiligheid;
  • Ken je de wet- en regelgeving en weet je hoe je deze in de praktijk toe kunt passen
  • Weet je de ins en outs van de openstellingsvergunning
  • Ken je de rol van menselijk gedrag en hulpdiensten tijdens calamiteiten
  • Ben je op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van cyber security
  • Ken je een tunnelproject van kop tot staart en heb je meerdere praktijkvoorbeelden van tunnels in Nederland gezien.

Bedoeld voor:

De cursus richt zich op het gehele spectrum van de veiligheid op het gebied van ondergrondse verkeersinfrastructuur. Ze is dan ook bestemd voor vele beroepsgroepen die in dit veld werkzaam zijn, zoals beleidsvoorbereiders, ontwerpers, adviseurs werkzaam bij ingenieursbureaus, hulpverleners en beheerders van tunnels.

Cursusdata: 13, 14, 20 en 21 november 2018

Deel deze pagina
Agenda aanvullen

Wil je jouw evenement promoten? Meld je evenement aan voor de agenda!

Evenement aanmelden

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Naar boven