Aandacht nodig voor mbo-vrouwen in bèta, techniek en IT | Technisch Weekblad
Achtergrond

Aandacht nodig voor mbo-vrouwen in bèta, techniek en IT

| zondag 19 juni 2022
Arbeidsmarkt & Onderwijs

Al jaren komen er fors minder bètatechnische vrouwen van het mbo dan dat er bètatechnische vrouwen van het hoger onderwijs afkomen. Het aandeel vrouwen is daardoor onder hoogopgeleiden in de techniek veel hoger dan onder middelbaar en lager opgeleiden in de techniek.

Van de meer dan 44.000 betatechnische mbo-leerlingen die in 2021 de arbeidsmarkt opstroomden, waren er bijna 6000 vrouw. Dat is een aandeel van 13,4%. In het hoger onderwijs ligt het aandeel vrouwen veel hoger, namelijk 33,5%, blijkt uit cijfers van Monitor Techniekpact. Het aantal afgestudeerde betatechnische mbo-vrouwen neemt wel toe; in 2015 stroomden nog 4200 vrouwen de arbeidsmarkt op.

Dit verschil heeft verschillende oorzaken. Een reden is dat het aantal voorbeelden kleiner is voor vrouwen in het mbo dan voor vrouwen in het hoger onderwijs. Vele andere onderzoeken hebben al uitgewezen dat het gebrek aan rolmodellen een belangrijke oorzaak waarom meisjes en vrouwen minder vaak kiezen voor bèta, techniek en IT.

De kans dat meisjes een vrouw kennen die werkt in een technisch beroep op mbo-niveau is stukken kleiner dan de kans dat meisjes een vrouw kennen die een technische hbo- of wo-opleiding heeft afgerond. Het gebrek aan rolmodellen zorgt daarmee voor een vicieuze cirkel.

Ook de opzet van het mbo-onderwijs speelt mee. Bekend is dat meisjes bij een latere keuze voor een studieprofiel vaker minder genderspecifieke keuzes maken. In het mbo-onderwijs moet zij de keuze al maken aan het eind van de tweede klas. Op de havo en vwo kiezen leerlingen aan het einde van het derde jaar voor een profiel.

Bovendien komen mbo-leerlingen snel in het bedrijfsleven terecht, waardoor de cultuur bij werkgevers een grotere impact dan bij andere opleidingsniveaus.De masculiene cultuur van werkgevers is dan een negatieve factor.

Dat meisjes in het mbo minder vaak voor techniek kiezen dan meisjes in het hoger onderwijs is een gemiste kans, vindt Trudy Vos, voorzitter van de Stuurgroep Meer meisjes in mbo Techniek.

“Als je naar de zorg kijkt, wordt daar veel van het werk gedaan door vrouwen. De apparaten die worden gebruikt of de technologie die nodig is om te innoveren in de zorg worden gemaakt door mannen. Dat is gek. Vrouwen die het werk nu doen zullen juist beter in staat zijn om te formuleren wat nodig is, daarvoor hebben ze wel de kennis van techniek en technologie nodig.”

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!