Bilfinger Tebodin zit er ‘warmpjes’ bij | Technisch Weekblad
Achtergrond

Bilfinger Tebodin zit er ‘warmpjes’ bij

Bart Stam | donderdag 28 november 2019
Ingenieurs aan het werk

Restwarmte uit de Rotterdamse haven gaat vanaf 2023 via een grote pijpleiding naar Den Haag en alle tussenliggende gemeenten, inclusief de glastuinbouw. Bilfinger Tebodin is nauw betrokken bij de detailengineering van deze ‘Leiding door het Midden’. 

Met zijn omvangrijke petrochemische industrie en ook de NV Afvalverwerking Rijnmond (AVR) beschikt de Rotterdamse haven over een enorm potentieel aan restwarmte. Geen wonder dat de provincie Zuid-Holland een regionaal warmtenet wil aanleggen. Ook Havenbedrijf Rotterdam, Eneco, Gasunie, de gemeente Rotterdam en het ministerie van EZK steunen dit plan. Restwarmte is immers een belangrijk alternatief voor aardgas.

De regio Rotterdam beschikt al over twee warmtenetwerken. De Nieuwe Warmteweg is 26 kilometer lang en verbindt AVR in Rozenburg met 50.000 woningen in Rotterdam-Zuid. De 16,8 km lange ‘Leiding over Noord’ bedient 95.000 huishoudens in Vlaardingen en Schiedam.

Bilfinger Tebodin

Vanaf 2023 sluit de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) hierop aan. Deze pijpleiding is 23 kilometer en loopt vanaf de Vondelingenplaat (Rotterdamse haven) naar de warmte/krachtcentrale van Uniper in Den Haag. Niet alleen de Hofstad profiteert van deze restwarmte maar in de toekomst mogelijk ook Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk. Het gaat om 80.000 tot 100.000 woningen, plus een groot aantal glastuinbouwbedrijven in het Westland. Gasunie legt de pijpleiding aan op verzoek van het ministerie van EZK en wordt na de voltooiing de onafhankelijke warmtetransportbeheerder.

Advies- en ingenieursbureau Bilfinger Tebodin is sinds juni bezig met de detailengineering op een groot deel van het tracé, vertelt projectmanager Edwin Meijer van de afdeling Pipelines in Schiedam. ‘Dat betekent dat wij alle bestektekeningen en sterkteberekeningen maken. Dit bestek is essentieel voor toekomstige aannemers. De tekeningen en berekeningen zijn ook nodig voor de vergunningaanvragen bij onder andere Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie. Deze overheden moeten de vergunningen afgeven voor deze pijpleiding. Zo wil Rijkswaterstaat bij het kruisen van een snelweg of kunstwerk tot in detail weten wat de afmetingen en de gebruikte materialen zijn maar ook of de sterkteberekeningen voldoen aan de normen en richtlijnen. Ook vindt er nog veel overleg plaats met gemeenten, wegbeheerders en andere stakeholders.’

In het detailontwerp geeft Bilfinger Tebodin aan waar zich alle ondergrondse kabels en leidingen, kunstwerken, snel- en spoorwegen bevinden. Meijer: ‘Zodat de aannemer precies weet waar hij moet graven en waar hij moet boren.’

Dichtbevolkt gebied

Volgens Meijer is de Leiding door het Midden een complex logistiek project. ‘De bouw is in een dichtbevolkt gebied. We kruisen diverse wegen, waterkeringen en (metro)spoorlijnen. Daarnaast is er tussen Vlaardingen en Delft slappe veengrond, terwijl er wel een tijdelijke bouwweg moet komen voor aan- en afvoer van grond en bouwmaterialen.’

De ‘Leiding door het Midden’ bestaat uit twee stalen pijpleidingen, een aanvoer- en retourleiding, met een inwendige diameter van 700 mm tot Den Haag-Zuid, daarna 600 mm en 500 mm. Voor isolatie en bescherming komen daar nog purschuim en PE (polyethyleen) omheen. Lange boringen worden uitgevoerd in staal-in-staal. Meijer: ‘Het leidingsysteem wordt ontworpen op een aanvoertemperatuur van 120 graden en een retourtemperatuur van 70 graden. De ontwerpdruk bedraagt 25 bar.’

Volgens de projectmanager zal de aansluiting op de bestaande ‘Leiding over Noord’ geen probleem ondervinden. ‘Door het plaatsen van T-stukken en afsluiters heeft de leidingbeheerder destijds al rekening gehouden met de aftakking naar de ‘Leiding door Midden’. Ook wij houden in ons detailontwerp rekening met mogelijke toekomstige aftakkingen en uitbreidingen. Zo komt er in Delft een aftakking voor de glastuinbouw.’

Bilfinger Tebodin werkt momenteel met circa zeven mensen van de afdeling Pipelines aan het project. ‘Tot begin 2020 zijn we druk bezig met het afronden van de detailengineering. Daarna blijven we natuurlijk betrokken bij het project, bijvoorbeeld voor ondersteuning tijdens de uitvoering.’

www.tebodin.bilfinger.com

Leiding door het Midden

Lengte: 21 kilometer;

Capaciteit: 250 MW;

Diameter (inwendig): 700/ 600/ 500 mm;

Diameter (uitwending): 900/ 800/ 700 mm;

Investering: € 140 miljoen