Digital twin ingezet voor tunnelrenovatie | Technisch Weekblad
Achtergrond

Visie 2021 project van Witteveen+Bos


Digital twin ingezet voor tunnelrenovatie

Witteveen+Bos heeft onder de vlag van TEC, als onderdeel van de digital twin, een virtuele cameravalidatie-tool gebouwd voor de Piet Heintunnel in Amsterdam. De renovatie van de Piet Heintunnel is een project binnen het Programma Aanpak Wegtunnels van de gemeente Amsterdam. Met de cameravalidatie-tool kan de opdrachtgever de cameraposities instellen en direct in het VR-model visualiseren en hiermee aantonen dat het cameraplan de gehele tunnel overziet.

Het doel is om voor, tijdens en na de renovatie van de tunnel de impact op het verkeer in de stad te minimaliseren en te controleren. 'De tunnels moeten met zo min mogelijk overlast gerenoveerd worden en zo snel mogelijk weer open. Daarom willen we met deze digital twin alle technische details en uitdagingen zo vroeg mogelijk inzichtelijk maken,' aldus Maarten Visser, teamleider informatiemanagement bij Witteveen+Bos.

In de ontwerp- en voorbereidingsfase van dit soort renovaties is het gebruik van 3D-modellen al gangbaar. Visser: ‘Wat voor werk gaat er gebeuren? In welke volgorde? Hoe ziet het eindresultaat eruit?' Door het inladen van het 3D-model in de digital twin kon met de cameravalidatie-tool nauwkeurig vastgesteld worden waar de camera's in de tunnel moeten komen, zodat de verkeersleiders optimaal zicht hebben op de verkeersstromen door de tunnel.

Verder ziet Visser ook belangrijke toepassingen voor de digital twin wanneer de nieuwe tunnel straks in bedrijf is. 'We hebben veel aandacht besteed aan het visualiseren van het dynamische gedrag van de tunnelinstallaties. Wat gebeurt er bij een mogelijk ongeval? Welke procedures treden dan in werking? Hoe zorgen we ervoor dat de tunnel veilig afgesloten wordt? De digital twin maakt het mogelijk deze scenario’s te visualiseren en zo met de betrokkenen af te stemmen. Ook gaan we de digital twin inzetten voor het trainen van de tunneloperators. Maar ook bij het regulier onderhoud ondersteunt dit de tunnelbeheerder en zijn aannemers doordat updates eerst realistisch getest kunnen worden in een virtuele omgeving.' Dit alles is een aanvulling op de papieren documenten waar procedures in staan beschreven, maar een VR-model maakt het inzichtelijker. 

‘We koppelen de digital twin aan echte bediendeks van verkeersleiders’

Wat is de grootste uitdaging in dit project? Visser: 'We gaan het model koppelen aan de feitelijke besturing in de verkeerscentrale. Normaal gesproken testen verkeersleiders hun vaardigheden gewoon op een laptop, straks kan dit in een veel meer realistisch weergegeven omgeving. Iedere handeling kan straks getest en geoefend worden op een echte bediendesk die gekoppeld is met de digital twin. Dat maakt dat trainingen beter en vergroot uiteindelijk de veiligheid op de weg.' 

Samenwerking TEC

Het maken van de digital twin is begin 2020 van start gegaan en de eerste functies zijn inmiddels succesvol opgeleverd en in gebruik genomen. Het team van Witteveen+Bos heeft hiervoor als onderdeel van TEC en samen met partner Infranea aan dit project gewerkt. Tunnel Engineering Consultants (TEC) is een permanent samenwerkingsverband tussen Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV op het gebied van engineering aan tunnels. TEC is door het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam gecontracteerd. Dit programma werkt de komende jaren aan de renovatie van de Piet Heintunnel en de Arenatunnel en aanpassingen aan de Michiel de Ruijtertunnel. Ook de vernieuwing van de verkeerscentrale van waaruit de tunnels worden bediend en bewaakt staat op het programma. Na afronding van de Piet Heintunnel zal TEC ook werken aan de digital twin voor de Amsterdam Arenatunnel.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!