‘Een trage verleningsprocedure is soms een voordeel´ | Technisch Weekblad
Achtergrond
Bardeen_Shockley_Brattain_1948_uitvinding-transistor

‘Een trage verleningsprocedure is soms een voordeel´

Jan Spoelstra | maandag 11 maart 2019
IP-vraag

In de aanloop naar het 3i-Event op 18 april op de Hightech Campus in Eindhoven over Ideas, IP (Intellectual property) & Innovation, krijgen de lezers van TW de mogelijkheid hun IP-vragen te stellen aan IP-professionals. In deze editie: octrooiaanvragen zijn tijdrovend, vanaf wanneer kan een startup de boer op met zijn product?

Vraag: Vanaf welk moment kan ik met een nog te patenteren vondst de markt op?

Volgens het Europees Octrooibureau geeft de patentaanvraag een voorlopige bescherming vanaf de datum van indiening. De precieze bescherming wordt bekend als het patent wordt toegekend en de beschermingsomvang technisch gedefinieerd is. Tot aan de toekenning kan er dus onzekerheid heersen over de vraag hoe ver de bescherming reikt. Gedurende de doorlooptijd van de aanvraagprocedure kan de patentaanvrager bedrijven die inbreuk maken informeren over zijn aanvraag.

Na toekenning kan de – inmiddels – patenthouder zijn rechten laten gelden en een vergoeding eisen vanaf het moment van informeren. Hier gaat dus een afschrikkende werking van uit. Afgezien van het vooraf informeren, kan de patenthouder overigens na toekenning bij de rechter eisen dat productie, verhandeling en distributie van de uitvinding gestaakt wordt: dit is het belangrijkste patentrecht.

Voor de juiste timing van een octrooiaanvraag is V.O. Patents & Trademarks in een online vragenrubriek op de website van de KNCV helder. Hoe sneller men een aanvraag indient, hoe kleiner de kans dat kennis erover per ongeluk op straat komt te liggen, of een concurrent die onafhankelijk hetzelfde uitvindt eerder een octrooiaanvraag heeft ingediend. Zeker wanneer je op het moment van aanvragen voldoende onderbouwing hebt van de voordelen van de uitvinding, en de toepassing ervan, en je bovendien verwacht dat meer mensen in jouw onderzoeksgebied werken, dien je niet te treuzelen met een octrooiaanvraag.

Tot slot de duur van een octrooiaanvraag. Dat hangt volgens V.O. af van waar u octrooi wenst, en welke procedure u volgt. Voor Nederlandse octrooien verleend onder de Rijksoctrooiwet geldt een verleningsprocedure van anderhalf jaar. Voor Europese octrooien (die ook voor Nederland verleend kunnen worden) geldt dat de verleningsprocedure al snel een aantal jaar duurt, al kan die procedure soms versneld worden.

Trage verleningsprocedures worden vaak gezien als een voordeel, omdat de meeste kosten uitgesteld worden, waardoor het beter mogelijk wordt de commerciële waarde van de vinding in te schatten, en de verleningsprocedure(s) daarop af te stemmen. Na verlening geldt de beschermingsomvang met terugwerkende kracht, al kan voor de periode tot verlening (in Nederland) alleen een redelijke vergoeding van inbreukmakers gevorderd worden, en geen schadevergoeding.

>>> Op 18 april organiseert TW het 3i Event over ideas, intellectual property & innovation op de High Tech Campus in Eindhoven. Vergroot uw kennis, verbreed uw netwerk bescherm uw innovatie en genereer leads om uw bedrijfsstrategie te verbeteren.

Wilt u meer informatie over een van de gespecialiseerde octrooibureaus? Kijk dan op de website van de Orde van Octrooigemachtigden.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!