Technostarter: Gebouwen koelen met geluidsgolven | Technisch Weekblad
Achtergrond

Technostarter: Gebouwen koelen met geluidsgolven

Jaap Faber | dinsdag 24 mei 2016
Energie, Bouw & Civiele Techniek, Technostarters

Het Enschedese bedrijf Sound-Energy brengt een combinatie van een warmtemotor en een warmtepomp op de markt: de THEAC-25.

Dit apparaat maakt gebruik van het thermo-akoestische principe, waarbij een temperatuurverschil een geluidsgolf kan opwekken om hitte om te zetten in koude. Een groot voordeel van het systeem is volgens medeoprichter Herbert Berkhout (zie foto) dat het nauwelijks elektriciteit verbruikt. ‘Het hete water, 100 tot 160 °C, is in de zomer relatief gemakkelijk te verkrijgen met vacuüm buiscollectoren.’ Ook restwarmte van andere processen is prima te gebruiken als warmtebron.

Het systeem past het thermo-akoestisch principe toe in een gesloten systeem van vier drukvaten en vier feedbackbuizen gevuld met argongas onder een druk van 15 bar. Via een warmtewisselaar wordt het water in het eerste drukvat opgewarmd. Parallel aan de eerste wisselaar ligt een tweede warmtewisselaar op kamertemperatuur, gescheiden door een regenerator, een soort ‘warmtespons’ van staalwol.

Feedbackloop

Deze configuratie brengt de argonmoleculen in trilling en zo ontstaat er een geluidsgolf. Deze trilling arriveert via een buis in het tweede drukvat, waarin de warmtewisselaarsconfiguratie in spiegelbeeld is opgesteld. Daardoor remt de geluidsgolf af en neemt één wisselaar de warmte op. Als gevolg hiervan daalt de temperatuur in het drukvat. In de drukvaten drie en vier herhaalt dit proces zich. Het systeem vraagt alleen een kleine hoeveelheid elektriciteit voor de circulatiepompen. ‘Om te zorgen dat er geen faseverschuiving in de geluidsgolf plaatsvindt, moeten alle onderdelen exact op maat op elkaar afgestemd zijn, anders stopt de feedbackloop in het proces’, zegt Berkhout.

Bijkomend voordeel is dat de THEAC-25 geen speciaal koelmiddel of fase-overgang nodig heeft. Berkhout:  ‘Je kunt hierdoor eenvoudig ver onder 0 °C koelen. Ons systeem heeft een global warming potential van nul.’ Omdat er in het warmtewisselaarsgedeelte van de THEAC-25 geen bewegende delen zitten, vindt er hieraan nagenoeg geen slijtage plaats en is er weinig onderhoud nodig. SoundEnergy belooft een levensduur van dertig jaar. Berkhout zegt dat er inmiddels veel initiatieven zijn ontstaan om zijn nieuwe onderneming te ondersteunen en te financieren. Bij sommige (potentiële) klanten moet hij soms wat misverstanden ophelderen: ‘Zo spraken we een plantenkweker die bang was dat het geluid slecht zou zijn voor de groei van zijn planten. Maar de geluidsgolf blijft gewoon in de machine en is voor mens, plant en dier niet waarneembaar. Ook lopen de geluidsgolven niet door het te koelen gebouw.’