Gematigde groei bij ingenieursbureaus tijdens coronajaar | Technisch Weekblad
Achtergrond

Gematigde groei bij ingenieursbureaus tijdens coronajaar

Dat het afgelopen jaar een gek jaar is geweest, hoeven we niet meer uit te leggen. Ook de advies- en ingenieursbureaus kregen te maken met de effecten van de covid-19 pandemie. In tegenstelling tot vorig jaar, toen 70% van de deelnemers zijn wereldwijde omzet zag stijgen, ziet nu 56% van de advies- en ingenieursbureaus – die onze enquête invulde – zijn wereldwijde omzet stijgen. De gemiddelde omzet is ook dit jaar gestegen, maar wel minder dan het jaar daarvoor. De gemiddelde winstmarge daarentegen, is dit jaar hoger dan in 2019. Dat blijkt uit de cijfers van de Top 50 Ingenieursbureaus, die TW ieder jaar samenstelt.

Ook dit jaar komt het niet als verrassing dat Arcadis bovenaan de lijst staat, gevolgd door Fugro en Royal HaskoningDHV. Met een wereldwijde omzet van €3.303 miljoen, noteert het advies- en ingenieursbureau echter een daling van 5%. Ook Fugro en Royal HaskoningDHV zien de omzet dalen met respectievelijk 15% en 9%. De eerste stijging van de wereldwijde omzet zien we pas bij Witteveen+Bos, die met een wereldwijde omzet van €155,8 miljoen net als vorig jaar op de zesde plaats staat. De top 10 wordt wederom afgesloten door DEMCON, die met een omzetstijging van 44% in 2020 één van de grootste stijgers is. ‘We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het efficiënt inrichten van ons bedrijf. Daar plukken we nu de vruchten van’, licht Marleen Markvoort, communicatiespecialist bij DEMCON, de cijfers toe.

Buitenlandse ingenieursbureaus
Zoals voorgaande jaren zijn de ingenieursbureaus met een hoofdkantoor in het buitenland niet meegenomen in de Top 50 Nederlandse ingenieursbureaus, maar publiceren wij deze in een aparte lijst. Ter vergelijking met de Nederlandse ingenieursbureaus, vragen wij naar de cijfers vanuit de Nederlandse vestiging. Van de vijf bedrijven noteert alleen nieuwkomer Alten een positieve verandering in de wereldwijde omzet (5%). Samen met SRON en Airbus Defence and Space werkte het bedrijf in 2020 aan de ontwikkeling van de SPEXone, een concept-satellietinstrument dat de eigenschappen van aerosolen in de atmosfeer van de aarde kan meten. Mott MacDonald noteert een omzetdaling van 27%, maar dit is mogelijk te wijten aan de overheveling van Mott MacDonald Italy aan een andere Mott MacDonald entiteit.


Groei door overnames

Naast DEMCON zagen Technolution, Geonius Groep, ESG|Tech en Tritium Advies, in vergelijking met de andere deelnemende partijen, hun wereldwijde omzet relatief gezien het meest stijgen; met respectievelijk 28%, 20%, 89% en 19%. ESG|Tech is hierbij een flinke uitschieter en dankt deze groei door het samengaan van OmniformGroup en Alphaplan. Als OmniformGroup stond het bedrijf vorig jaar nog onderaan de lijst; met een wereldwijde omzet van €11,9 miljoen staat het bedrijf dit jaar op plaats 35. Ook bij Geonius Groep en Tritium Advies heeft een overname plaatsgevonden. Zo nam Geonius Groep halverwege 2020 geotechnisch onderzoeksbedrijf Hoogveld uit Almelo over. Naast de overname van Hoogveld Holding, spreekt Geonius Groep van een autonome groei, wat samen resulteert in een wereldwijde omzet van €27,3 miljoen.

Tritium Advies nam in september 2020 Top-Consultants over, dat zich richt op het gebied van externe veiligheid (BRZO), risicobeheersing, vergunningen, explosieveiligheid en opslag gevaarlijke stoffen. ‘Door de komst van Top-Consultants hebben we veel synergie-effecten kunnen realiseren. Ook hebben we hierdoor BRZO-bedrijven aan onze lijst met opdrachtgevers kunnen toevoegen. Verder ligt onze focus op repeterende klanten; in 2020 hebben wij voornamelijk grote gemeentes, provincies, organisaties en bedrijven bediend, het aanbod voor particulieren is hierbij afgenomen’, vertelt Bas van Engelen, marketeer bij Tritium Advies. Door de omzetstijging is het Tritium Advies dit jaar gelukt om in de Top 50 te komen, wat al jarenlang de doelstelling was van het advies- en ingenieursbureau.

Bij Technolution dateert de overname van het bedrijf Phase to Phase alweer uit 2019, maar volgens Peter Trimp, marketingmanager bij Technolution, zie je dit zeker terug in de cijfers. De overname is echter niet de voornaamste reden van deze €8,9 miljoen aan omzetstijging. ‘Dit hebben wij te danken aan een grote aanbesteding van Rijkswaterstaat. Hierbij zijn we één van de drie partijen die betrokken zijn bij het onderhoud en ontwikkeling van Rijkswaterstaat Applicatie- en Platformdiensten (RAP). Wij zijn binnen RAP onder meer verantwoordelijk voor de applicaties die gericht zijn op de ‘natte’ infrastructuur en de binnenscheepvaart in Nederland’, vertelt Trimp. Voor volgend jaar verwacht Trimp dat de omzet wel weer zal groeien, maar niet in dezelfde mate als in 2020. Naast de aanbestedingsopdracht van Rijkswaterstaat, werkte Technolution in samenwerking met TU Delft, Thermo Fisher en Delmic aan een FAST-EM elektronenmicroscoop.

Gematigde omzetstijging en hogere winstmarge

Gemiddeld gezien is de wereldwijde omzet in 2020 met 4% gestegen in vergelijking met het jaar ervoor. In 2019 was dit 7%. Dit jaar zien we weinig verschil tussen de grotere ingenieursbureaus en de kleinere ingenieursbureaus (4% tegenover 3%). Bij de gemiddelde omzet in Nederland is er zelfs helemaal geen verschil. Deze stijgt in 2020 met 5%, wat ook minder is dan het voorgaande jaar (6% in 2019). De gemiddelde winstmarge daarentegen neemt met 8%  iets meer toe dan in 2019 (7%). Bij de grotere bureaus ligt de winstmarge iets lager dan bij kleinere bureaus (7% tegenover 8%).
Dit jaar hebben 51 advies- en ingenieursbureaus onze enquête ingevuld, waardoor Waalpartners civil engineering net buiten de lijst valt. Het bedrijf noteerde net als vorig jaar een wereldwijde omzet van €6 miljoen. In 2020 was het advies- en ingenieursbureau betrokken bij het innovatieve pilotproject Julianapark in Zoeterwoude-Rijndijk, waarbij een innovatief funderingspakket onder de weg ervoor zorgt dat regenwater tijdelijk word opgeslagen en gezuiverd, voordat het de bodem infiltreert. Ook dit jaar missen we weer een aantal spelers die vorig jaar wel hun gegevens hebben aangeleverd. Eén daarvan is AGEL Adviseurs, dat inmiddels onderdeel is geworden van Stantec BV en geen cijfers meer zal aanleveren. Verder ontbreken de gegevens van Uticon Ingenieursgroep, Verebus Engineering en Theateradvies bv.

Effect van corona op ingenieursbureaus
Ondanks dat het jaar 2020 volledig overheerst werd door de covid-19 pandemie, geeft het merendeel van de ingenieursbureaus aan dat de vraag naar hun diensten gelijk is gebleven het afgelopen jaar. Het effect wisselde echter over de sectoren, waarin de verschillende bureaus actief zijn. Zo zag men in de maakindustrie een afwachtende houding, terwijl de halfgeleiderindustrie gewoon doordraaide. Advies- en ingenieursbureau AKOS, dat uitsluitend werkt voor de maakindustrie, zag door de coronapandemie een scherpe daling in de wereldwijde omzet (-25%). Met een wereldwijde omzet van €8,2 miljoen zakte het bedrijf acht plekken naar plaats 42. ‘Het gaat nu gelukkig weer erg goed en onze grootste uitdaging is om weer voldoende mensen te vinden om aan de exploderende vraag te kunnen voldoen. Ik verwacht dat 2021 vooral een jaar van herstel zal zijn en dat we in 2022 weer minimaal op het pre-corona niveau zitten’, aldus Ben van Vuuren, directeur bij AKOS.

 

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!