‘Hopelijk wachten we niet tot het misgaat’ | Technisch Weekblad
Achtergrond

‘Hopelijk wachten we niet tot het misgaat’

Hans de Jong zet zijn pleidooi voor meer geld naar techniek kracht bij. Volgens de president van Philips Nederland is het niet alleen preken voor eigen parochie, maar komt ook de welvaart in het geding. ‘Hopelijk wachten we niet tot het misgaat.’

Met wereldwijd 74.000 personeelsleden (waarvan een zesde in Nederland) en een omzet van € 17,8 miljard is Philips nog altijd een van de grootste bedrijven van Nederland. De innovator in gezondheidstechnologie investeert wereldwijd bijna € 1,8 miljard per jaar in r&d, waarvan € 716 miljoen in Nederland.

‘De Nederlandse tak blijft voor het concern enorm belangrijk,’ zegt Hans de Jong, president van Philips Nederland. ‘Hier staat het hoofdkantoor en we hebben bij Eindhoven en in Drachten de grootste van onze productiesites ter wereld. In Nederland hebben we 12.000 personeelsleden en 40 % van ons wereldwijde r&d.’

Hans de Jong kwam direct na zijn studie werktuigbouwkunde aan de TU Delft terecht bij Philips. Vanaf 1985 was hij actief in verschillende managementrollen, werkte drie jaar in Engeland en vijf jaar in Hongkong. Sinds 2012 is hij president.

‘Ik heb 25 jaar de wereld over gezworven en leidinggegeven aan diverse onderdelen waar technologische innovaties altijd de basis voor het succes waren,’ vertelt hij. ‘In de huidige fase van mijn loopbaan voeg ik waarde toe door de nieuwe generatie te ondersteunen.’ Dat doet hij als bestuurslid van talloze organen, zoals VNO-NCW, FME en Stichting Brainport, om overal de boodschap te laten landen dat er vanuit de overheid meer geld naar techniek moet.

‘Ik maak mij in toenemende mate zorgen over de aantallen beschikbare bètastudenten,’ betoogde hij onlangs op Linkedin. ‘De technische universiteiten kunnen door geldgebrek de groei van het aantal studenten niet meer aan.’

Daarom werd bij de opening van het Academisch Jaar 2018 - 2019 van de TU/e een extra studentenstop voor drie en mogelijk vier studierichtingen aangekondigd. ‘Ook in Delft is dit het geval. We worden als Nederland steeds meer afhankelijk van het aantrekken van internationaal technisch talent. Dit kan niet de bedoeling zijn.’

Je koppelt de vraag om meer geld voor bèta’s nadrukkelijk aan het behoud van onze welvaart. Waarom?

‘We draaien als land heel goed. Dat betekent dat we in het verleden iets verstandigs gedaan hebben. De vraag is: welke verstandige dingen moeten we vandaag doen zodat we in de toekomst ook nog goed draaien? De fundamenten van onze welvaart zullen sterk veranderen. We hebben als Nederland een goed trackrecord op dat gebied om dat voor elkaar te krijgen. Als wij ons welvaartsniveau willen behouden, zullen we nieuwe oplossingen moeten zoeken. Technisch personeel en ‘data science’ zijn hiervoor instrumenteel.’

Je vraagt al een tijd om extra geld van de overheid, krijg je daar enig gehoor?

‘Dat zijn processen, maar de boodschap landt wel degelijk. Wij vormen met ASML de top van de innovatieve bedrijven in Nederland en we merken heel duidelijk in de dialoog met Den Haag dat er goed geluisterd wordt. Voor het lager onderwijs worden op dit moment middelen vrijgemaakt, bij het hoger onderwijs zullen we dat pleidooi moeten voortzetten. Overigens is ons pleidooi altijd meer voor het land en de industrie dan alleen voor ons bedrijf zelf. Wij zijn het eindpunt van een keten, dus geldt het voor de hele keten van partners, zowel aan de kenniskant met universiteiten en ziekenhuizen, als aan de toeleverende industrie die ook eigen hoogwaardige technologie en r&d hebben.’

Moet je eindeloos op de tamtam blijven slaan tot er iets verandert?

‘Het is helaas niet zo dat als wij iets roepen, er meteen iets gebeurt. Er moet de overtuiging zijn dat het echt noodzakelijk is. Ik zie dat dit nog niet overal zo doordringt. Op een gegeven moment gaat de druk zo toenemen dat er zaken moeten gaan bewegen. Hopelijk wachten we niet tot het misgaat. Bijvoorbeeld dat Nederland niet de groei kan realiseren die je wil zien, dat de verduurzaming van de maatschappij trager gaat dan we ons ten doel hebben gesteld, of dat we de zorg niet meer kunnen leveren op het niveau dat we willen. Je ziet gewoon dat de zorgkosten enorm oplopen en technologie zou kunnen helpen om dat beheersbaar te houden.’

Wat is jouw verklaring voor de exploderende zorgkosten?

‘Een belangrijke reden is de vergrijzing, en dat de aard van de zorg aan het opschuiven is van curatieve zorg naar chronische zorg. Dat is wereldwijd een enorme factor, kijk naar het aantal diabetes- en hartpatiënten. Het is ook te wijten aan de leefstijl van mensen. In het boek Homo Deus van Harari staat dat er tegenwoordig meer mensen sterven door overvoeding dan door ondervoeding. Er zijn dus ook welvaartsredenen. Ook is het zo dat nieuwe technologie weliswaar meer mogelijk maakt, maar ook een investering vraagt. Technologie kan helpen om de kosten te beteugelen door routinematig werk te verlichten, zodat er meer tijd overblijft voor de menselijke kant van de zorg.

Er wordt maar een paar procent van de zorgkosten geïnvesteerd in technologie. Is dat te weinig?

‘Ik denk dat we met z’n allen moeten aantonen dat je met technologie tegelijkertijd de zorg kwalitatief kunt verbeteren en de kosten kunt beheersen. Dat is een stap voor stap proces. Vroeger werden kosten in de zorg minder als een urgent probleem gezien, maar de laatste jaren zien we vanuit overheid, ziekenhuizen en zorgverzekeraars een enorme druk op het stelsel ontstaan. Daardoor moeten we komen met oplossingen die de kwaliteit verbeteren, maar ook de kosten beheersen. Wat dat aangaat zijn de condities voor ons nu aanzienlijk beter dan een jaar of tien geleden, want de roep om kostenbesparende technologie is groter. Maar dat zet ook druk op ons, dat wij met oplossingen moeten komen die binnen dat wensenplaatje passen.’

Hoe wil je jong talent stimuleren om voor techniek te kiezen?

‘Techniekonderwijs wordt populairder bij meisjes, maar nog altijd haalt 15 % van de jongens een diploma techniek, industrie of bouwkunde in het hoger onderwijs, tegenover slechts 3 % van de meisjes. Wij hebben de uitdaging om meisjes te inspireren, en die inspiratie is duidelijk anders dan voor jongens. Meisjes worden meer gemotiveerd door wat technologie bijdraagt of oplost, dan door de technologie op zich. Bij Philips ervaren wij dat het erg aanspreekt om het leven en de gezondheid van mensen te verbeteren door middel van technologie en innovatie.’

Wanneer ben je tevreden over het aantal bètastudenten?

‘Vanuit de industrie hebben wij ons tot doel gesteld dat van de scholieren 40% een technische opleiding kiest. Dat kan heel breed zijn, want je ziet ook dat vakken aan het vernieuwen zijn. Een bank is tegenwoordig een techbedrijf met een banklicentie. In de gezondheidszorg is ‘data science’ ontzettend belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat een technische achtergrond een sterke basis is voor het hele leven.’

 

CV Hans de Jong

  • 2012 - 2018: President Philips Nederland
  • 2008 - 2012: EVP & CEO Lighting Systems & Controls Philips
  • 2003 - 2008: EVP & CEO Automotive Lighting Philips
  • 1985 - 2003: Diverse managementfuncties Philips
  • 1975 - 1984: Werktuigbouwkunde TU Delft
Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!