Ingenieursbureaus Top 50, jaargang 2008 | Technisch Weekblad
Achtergrond

Ingenieursbureaus Top 50, jaargang 2008

De aanvangssalarissen bij de Nederlandse ingenieursbureaus zijn in een jaar tijd flink gestegen. Universitaire ingenieurs gingen er 6,7 procent op vooruit; hbo-ingenieurs 5,5 procent. Dat blijkt uit de Top 50 Ingenieursbureaus (zie de poster bij dit nummer).

De arbeidsmarkt voor ingenieursbureaus is krap. Dit heeft gevolgen voor de startsalarissen die in deze branche worden geboden. Een startende ingenieur met een universitaire achtergrond kan nu gemiddeld rekenen op 2510 euro bruto per maand. Beginnende hboingenieurs komen in deze sector gemiddeld uit op 2180 euro bruto per maand. Het verschil in beloning tussen universitaire ingenieurs en hun collega’s van het hbo bedraagt aan het begin van hun loopbaan bij ingenieursbureaus gemiddeld dus vijftien procent.

Dat blijkt uit de enquêtegegevens van de jaarlijkse Top 50 Ingenieursbureaus die Technisch Weekblad voor de zeventiende maal publiceert. De getallen zijn door de ingenieursbureaus zelf aangeleverd. 37 Bedrijven leverden gegevens over hun salarisniveau. Opmerkelijk is de stijging die ten opzichte van vorig jaar is opgetreden. Het gemiddelde aanvangssalaris voor universitaire ingenieurs is in één jaar met 6,7 procent gestegen. Voor hbo’ers bedraagt de toename 5,5 procent.

Net als vorig jaar zijn er grote verschillen. Zo zegt Intron uit Sittard beginnende wo-ingenieurs 3100 euro per maand te bieden; Ajilon uit Den Bosch komt op 3000 euro uit. Aan de andere kant van het spectrum zitten Karnel en Kragten met respectievelijk 2148 en 2200 euro.

Ook hbo-ingenieurs lijken bij Intron het beste af te zijn (2800 euro). Tweede is Tablin met 2500 euro. Ingenieursbureau Palte en Deerns zijn het minst scheutig. Zij bieden volgens eigen zeggen respectievelijk 1750 en 1944 euro.

Het verschil in beloning tussen startende wo’ers en hbo’ers is iets toegenomen. Bedraagt het dit jaar vijftien procent; vorig jaar was dat nog dertien procent.

Volgens ir. Paul Oortwijn van branchevereniging Onri wordt de arbeidsmarkt hét knelpunt voor de ingenieursbureaus (zie pagina 9). In 2007 steeg het gemiddelde aantal werknemers bij de vijftig grootste Nederlandse bureaus nog met twaalf procent, bij een omzetstijging van zestien procent.

De Ingenieursbureaus Top 50 van 2008.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!