‘Kustbescherming Manhattan is complex ondergronds geheel’ | Technisch Weekblad
Achtergrond

‘Kustbescherming Manhattan is complex ondergronds geheel’

Dit jaar begint Arcadis in de Verenigde Staten met het bouwen van hoogwaterbeschermingsdijken rond Manhattan. Zo wordt het financiële hart van Amerika voor anderhalf miljard dollar beschermd tegen het water. Arcadis US heeft de leiding in de voorbereiding van het plan. Edgar Westerhof: ‘Iedereen kijkt naar dit project.’

 

‘Het is fantastisch om dit als Nederlander te mogen doen in Amerika,’ zegt Edgar Westerhof, Arcadis’ National Director for Flood Risk and Resiliency North America. Onlangs zegde de gemeenteraad van New York een budget toe van anderhalf miljard dollar voor het East Side Coastal Resiliency Project over 4 km kustlijn. De tweede fase, het Financial District and Seaport Climate Resilience Master Plan, wordt verder bestudeerd.

‘De eerste fase is zes jaar geleden bedacht en het is fantastisch om te zien hoe we naar dit punt toegegroeid zijn,’ zegt Westerhof. ‘Je zou altijd willen dat het sneller was gegaan, maar gezien de complexiteit hebben we ondertussen een enorme berg ervaring opgedaan, die we ook bij andere steden kunnen inzetten. Als je ziet hoeveel aandacht het project krijgt vanuit de hele wereld, vanuit steden als Boston, Miami en San Francisco, maar ook vanuit Azië. Iedereen kijkt naar dit project, en als de schop straks de grond ingaat zal dat misschien een schok zijn voor de mensen hier, maar dit plan zal een voorbeeld zijn voor steden die met soortgelijke problemen kampen.’

Is het de bedoeling dat het Manhattan-project gaat leiden tot allerlei nieuwe opdrachten? ‘Zeker. Het plan is erg aantrekkelijk en biedt kansen, ook voor nieuwe investeerders. Een stad als Boston heeft geen miljarden op de plank liggen om dit uit te voeren, maar als het in New York een positieve impuls geeft aan de gemeenschap, krijg je bij andere steden een stuk sneller de handen op elkaar.’

Als 4 km al 1,5 miljard kost, wat moet de rest dan wel niet kosten, en wie gaat dat betalen? 

‘Dat kost miljarden en die liggen niet op de plank om te pas en te onpas aan dit soort projecten uit te geven. Investeerders zullen het moeten meefinancieren, dat is een heel belangrijk aspect. De eerste fase, het East Side Coastal Resiliency Project, is een compartiment op zichzelf dat aansluit op hogere grond. Dat beslaat ongeveer 30.000 huishoudens die uit de vloedzone gehaald worden, een vloed die eens per 100 jaar kan optreden. New York als geheel heeft 850 km aan kustlijn en we hebben het in de eerste fase nog maar over 4 km, dus er zal nadrukkelijk gezocht moeten worden naar investeerders die willen meedoen. Bedrijven die in het financiële district zitten, zoals kredietbeoordelaar Moody’s, willen dat niet. Er zal op een andere manier gekeken moeten worden naar financiering, ook met verzekeringsgeld. Als je een compleet gebied uit een vloedzone haalt verandert dat verzekeringkwesties die er spelen. Dat zijn mechanismen die kunnen meespelen bij de financiering van zulke projecten.’

Fase twee is nog geen gelopen race?

‘Er moet nog een hoop gebeuren. We zijn twee maanden geleden begonnen met de studie, die duurt anderhalf jaar, dus eind volgend jaar zullen we weten hoe dat uitpakt. We hadden al een studie gedaan die voorsorteerde op de tweede fase, maar de nadruk ligt in de nieuwe opzet veel nadrukkelijker op toegevoegde waarde, ecologie en financiering. De technische component is daar een belangrijke drijfveer in, daar moeten we zorgen dat er een goed plan ligt dat bescherming tegen het water biedt, en er komen heel veel milieukundige onderzoeken om het water en de kabels en leidingen in kaart te brengen, want het is een complex ondergronds geheel.’

Wat zijn de grootste technische uitdagingen in de eerste fase?

‘De ondergrondse leidingen, dat is denk ik een van de voornaamste. De nadruk ligt altijd op wat je boven de grond kunt zien, straks een verhoogd parklandschap, dijken en de aankleding van zo’n dijk, maar onder de grond moet er heel veel gebeuren. Daar gaat de grote investering in zitten. Dat is het belangrijkste deel van het onderzoek dat we op dit moment doen. Het tweede aspect hangt samen met de lokale gemeenschap. Het project loopt langs de rivier bij East River Park. Dat is een prachtig park, 80 jaar geleden aangelegd en volgroeid, maar we zullen een nieuw park moeten aanleggen. Dat betekent dat veel  bestaande bomen tegen de vlakte gaan. Dat vraagt nauwkeurige afstemming met de gemeenschap die het park als hun achtertuin ziet. Daarom het heeft ook zolang geduurd om tot dit plan te komen.’

De inwoners staan niet zo te trappelen?

‘Dat is een beetje tweeslachtig. Aan de ene kant willen ze heel graag beschermd worden. Bij de orkaan Sandy hebben ze twee meter water gezien rondom hun huizen, dus ze weten dat een toekomstige orkaan van die klasse het wederom onder water zal zetten. Maar ze willen zó beschermd worden dat de nieuwe ruimte ook aansluit bij hoe ze de ruimte willen gebruiken onder normale omstandigheden. De hele programmering daaromheen, het geven van een functie aan die ruimte, dat is iets waar veel tijd en budget in gaat zitten. Je zou eigenlijk een soort fifty-fifty verdeling kunnen maken, waarbij de helft van het geld daadwerkelijk naar bescherming gaat en de helft naar de aankleding.’

Wat is het eerste waarmee wordt begonnen bij de uitvoering?

‘Hoe vervelend het ook klinkt, we zullen de bestaande inrichting moeten opruimen. De sportvelden, de bomen, de wegen, de infrastructuur, dat is een complex verhaal. Dat hangt samen met de fasering. Het is onontkoombaar dat dit plaatsmaakt voor nieuwe aankleding. Het zal zeker de gemoederen hier bezighouden, maar zoals met al het werk in uitvoering: het maakt het ook interessant. De bewoners zullen dit op de voet volgen en de rest van de wereld ook, dus het is heel belangrijk dat het proces in de uitvoering nauwkeurig doorlopen wordt en daar zullen wij als Arcadis nauw bij betrokken blijven. De kennis en kunde die we daarbij opdoen zullen we inzetten in de tweede fase.’

Wat gebeurt er als jullie aan het werk zijn en er komt een orkaan, wordt al het werk dan weggevaagd?

‘Er zal in het uitvoeringsplan zeker gekeken worden naar hoe je dan bescherming kunt bieden aan je materieel en de ondergrondse infra, dus dat het niet blootgesteld wordt en schade lijdt door extreme gebeurtenissen, en tot nog meer vertraging leidt. Maar tijdens de verbouwing zal de deur open moeten blijven staan, dus moeten we er heel goed over nadenken hoe we dat gaan doen. Het tijdspad is de kritieke factor. Er zal zeker bij de selectie van de aannemers goed gekeken worden naar het uitvoeringsproces. Hoe korter dat duurt, hoe beter.’

CV Edgar Westerhof

2019 - heden Associate Vice President, National Director for Flood Risk and Resiliency - Arcadis US

2012 – 2019 Senior Planner, Arcadis US

2001 – 2012 Senior Project Manager, Impect

1998 – 1999 Hogeschool Van Hall Larenstein, Infrastructuur & Ruimtelijke Ordening

1993 – 1998 Hogeschool Van Hall Larenstein, Land and Water Management

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW