Nieuw webplatform Movares voor zware transporten | Technisch Weekblad
Achtergrond
Movares

Nieuw webplatform Movares voor zware transporten

Jaarlijks gaan er ruim drieduizend ‘exceptioneel zware transporten’ over de Nederlandse wegen. Movares berekent sinds 2011 de constructieve veiligheid van bruggen en viaducten op deze routes. De komende vier jaar zet het Utrechtse advies- en ingenieursbureau hiervoor het nieuwe webplatform ZT/Online in.

Met regelmaat zie je ‘exceptioneel zwaar transport’. Doorgaans zijn dit diepladers, platformwagens of moduletrailers die, onder begeleiding en met aangepaste snelheid, grote objecten vervoeren als transformatoren, windturbines, graafmachines of betonnen platen. Deze transporten hebben doorgaans uitzonderlijke afmetingen en gewichten.

Voor deze ritten heeft het transportbedrijf een ontheffing nodig. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) stemt deze aanvragen af met de circa 400 wegbeheerders in ons land. Naast Rijkswaterstaat zijn dit provincies, gemeenten en waterschappen. Deze werkwijze garandeert dat de transporten niet alleen haalbaar zijn maar ook veilig.

Het gewicht van zo’n transport is een verhaal apart. ‘Sinds 2011 voeren wij voor Rijkswaterstaat alle constructieve berekeningen uit van bruggen en viaducten op deze trajecten,’ vertelt René Dorleijn, consultant digitale transformatie van Movares. ‘Wij hebben daarvoor een slimme methodiek ontwikkeld die razendsnel toetst of zo’n transport voldoet aan de veiligheidseisen.’

Bijna 30.000 transporten

De afgelopen acht jaar heeft Movares voor Rijkswaterstaat, in het kader van het programma ‘Advisering Zwaar Transport’, zo’n 27.000 transporten doorgerekend boven de 100 ton. Dorleijn: ‘In 2011 wonnen wij de aanbesteding voor de eerste vier jaar. We hebben direct een webplatform ontwikkeld waarin we sindsdien het complete afhandelingsproces van de aanvragen doorlopen. Alle bruggen en viaducten die worden gepasseerd, kunnen we toetsten op willekeurige transportconfiguraties. Op basis van de uitkomsten brengen we positief of negatief advies uit aan Rijkswaterstaat en de RDW.’

Bij een negatief advies gaat de RDW op zoek naar een alternatieve route. Dorleijn: ‘In nauwe samenwerking met de RDW en Rijkswaterstaat handelen we de ontheffingsaanvraag zo snel mogelijk af vanwege de grote economische belangen. Denk maar een vrachtschip dat ligt te wachten in de haven van Rotterdam. Maar natuurlijk is naast snelheid ook zorgvuldigheid van het grootste belang.’

Dataspecialisten en constructeurs

Het projectteam van Movares bestaat uit zo’n tien dataspecialisten en constructeurs. Dorleijn: ‘Bij de meeste transporten zijn er geen bijzonderheden. Toch kijkt een specialist altijd nog even met een kritische blik naar de resultaten. Zo zorgen we ervoor dat zelfs foutjes in de aanvraag vroegtijdig worden onderkend en gecorrigeerd. Een gemiddeld transport passeert zo’n tien tot vijftig bruggen en viaducten. Daarbij gaat het om veel data. De samenwerking tussen constructief adviseurs en dataspecialisten leidt tot betere adviezen, efficiënte en traceerbare processen en herbruikbare data.’

Hoewel Movares dus duizenden transporten heeft opgeslagen in zijn database, maakt het ingenieursbureau van elk zwaar transport weer een nieuwe berekening. Dorleijn: ‘Elke rit is uniek. Dat heeft niet alleen te maken met het gewicht van de lading maar ook met de transportwagens. Zo hebben de onderlinge wielafstand en het aantal assen grote invloed op de wegbelasting.’

Nieuw webplatform

Inmiddels heeft Movares ook de derde tender (2019-2023) gewonnen. Hierin gebruikt het advies- en ingenieursbureau het nieuwe webplatform ZT/Online. Dorleijn: ‘Het bijzondere is dat zowel Movares als Rijkswaterstaat nu volledige toegang hebben tot alle data, digitale kaarten en visuele informatie. Ons vorige webplatform was alleen voor intern gebruik, waardoor we steeds e-mails met data en documenten moesten versturen naar Rijkswaterstaat en de RDW. Op ZT/Online komen de ontheffingsaanvragen binnen, maken we alle berekeningen en toetsen we de uitslagen. Ook kunnen we nu voor alle bruggen en viaducten de belasting door exceptioneel zwaar vervoer in de tijd presenteren. Dat is belangrijke informatie voor Rijkswaterstaat bij het beheer en onderhoud. Kortom, met ZT/Online gaat de efficiency enorm omhoog.’

Nieuw is ook dat ZT/Online, dat draait op de webservers van Movares, berekent hoeveel extra CO2-emissies een alternatieve route veroorzaakt. Dorleijn: ‘Het is goed mogelijk om ook zaken als NOx, SOx en fijnstof te berekenen. Of dat gebeurt beslist Rijkswaterstaat.’

Project Advisering Zwaar Transport

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Ingenieursbureau: Movares

Aantal transporten (2011-2019): 27.000