Opmerkelijk R&D-project 3: Ammonium uit afvalwater en mest terugwinnen | Technisch Weekblad
Achtergrond

Opmerkelijk R&D-project 3: Ammonium uit afvalwater en mest terugwinnen

TW publiceert aanstaande vrijdag de R&D top 30, we blikken alvast vooruit met innovatieve R&D projecten die deelnemers aan ons doorgaven. Deze keer kijken we hoe Wetsus ammonium terugwint uit afvalwater en mest.

Het terugwinnen van ammonium uit afvalwater en mest heeft twee voordelen: het spaart het milieu en het levert een waardevolle grondstof op. Bij Wetsus werkt Philipp Kuntke samen met anderen aan de ontwikkeling van een elektrodialyseproces met bipolaire membranen dat elektrochemisch ammonium terugwint uit bijvoorbeeld rioolwater en mest.

Het systeem van Kuntke en collega’s is in feite een ontziltingssysteem met verschillende compartimenten (zie illustratie). Aan de elektroden worden waterstofionen (H+) en hydroxide (OH-) geproduceerd. Deze ionen zijn essentieel voor het terugwinnen van ammonium. De aan de anode geproduceerde waterstofionen worden door een kation-selectief membraan (CEM) getransporteerd en komen terecht in een compartiment dat het afvalwater of de natte fractie van de mest bevat. In deze cel reageren ze met ammoniak (NH3) tot ammonium (NH4+). Dit ammonium kan door een ander CEM bewegen naar een concentratiecel. Hier wordt het ammonium terug omgezet naar het gasvormige NH3, door het OH- dat aan de kathode gevormd is, en kan ammonium teruggewonnen worden uit afvalwater en mest. Bipolaire membranen zijn essentieel voor het opschalen van dit systeem omdat deze de elektroden, het duurste onderdeel van het systeem, kunnen vervangen.

Het elektrodialysesysteem van Kuntke en collega’s heeft diverse voordelen. Kuntke: ‘We hoeven zelf geen extra chemicaliën aan het afvalwater toe te voegen en het is een energie-efficiënt systeem.’

Het systeem heeft zich op labschaal al bewezen; momenteel loopt er een pilot bij Evides Waterbedrijf in Nieuwdorp, Zeeland.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!