Slimme knikkers en altijd groene verkeerslichten | Technisch Weekblad
Achtergrond

Slimme knikkers en altijd groene verkeerslichten

Razendsnel medicijnrollen produceren met VMI’s Indivion

Een verpakkingsmachine die drie keer nauwkeuriger is en tot vijf keer sneller medicijnrollen kan produceren, in vergelijking met de tot nu toe beschikbare systemen. Dat is de Indivion van VMI Group, waarvan het bedrijf midden 2019 het eerste exemplaar leverde aan Zweden.

‘Het produceren van een medicijnrol, waarbij medicijnen per innamemoment zijn verpakt, is niet nieuw. Dit werd alleen eerder gedaan door machines die in onze ogen niet bedoeld zijn om op industriële wijze 16 uur per dag, in grote getalen ingezet te worden’, zegt Dirk Reurslag, sales director industrial solutions bij VMI Group. De Indivion produceert 10.000 zakjes per uur, met alle benodigde medicijnen per zakje. Hiervoor is de machine uitgerust met een robotarm die de verschillende medicijncanisters op de juiste plaats zet, waarna de tabletten vanaf een beperkte hoogte naar beneden vallen. Reurslag: ‘De innovatie zit hem met name in de mechaniek en de sensoren die het mogelijk maken om de tabletten perfect getimed te laten vallen, voor het behalen van de hoge output en zonder dat deze tabletten beschadigd raken. De machine bevat meer dan 1.000 medicijncanisters, waarbij de tabletten allemaal op een eigen manier moeten vallen.’ Momenteel is het leveren van medicijnen middels een medicijnrol nog beperkt, maar volgens Reurslag gaan we dit, door het gemak voor de patiënt en de veel hogere efficiëntie van de Indivion, in de toekomst veel meer zien.

Altijd groen licht voor hulpverleners door KPN

Op 3 juni 2019, op het ITS European Congress in Eindhoven, gaven technologiepartners KPN en Dynniq het officiële startsein van een grote pilot, waarbij nood- en dienstverleners voorrang krijgen op kruispunten binnen de gemeente Helmond. Binnen de pilot wordt gebruik gemaakt van de door Dynniq ontwikkelde technologie Greenflow voor BlueLights in combinatie met de door KPN ontwikkelde KPN Data Services Hub (DSH), en platform-as-a-service voor realtime informatie-uitwisseling. Deze twee systemen maken communicatie mogelijk tussen nood- en dienstvoertuigen die blauw zwaailicht voeren en de verkeerslichten op de route. In eerste instantie zal alleen de brandweer gebruik maken van deze mogelijkheid. 
De pilot maakt deel uit van het landelijke project Talking Traffic, waarbij de uitwisseling van realtime data tussen weggebruikers en verkeerssystemen moet zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming op het Nederlandse wegennet.
De DSH is niet enkel en alleen ontwikkeld voor het project Talking Traffic; eerder werd dit systeem al ingezet voor het in kaart brengen van realtime schaatsprestaties in Thialf. Verder kan de DSH gebruikt worden door bedrijven en andere organisaties voor het realtime delen van data, zowel intern als extern. Op deze manier is het bouwen van een eigen dataplatform niet nodig.

Chemische recycling van kunststoffen getoetst door CE Delft

Het recyclingspercentage van kunststoffen kan flink worden verhoogd als we gebruikmaken van chemische recycling. Dit geeft ook flinke verlaging van CO2-emissies. Dit concludeert onderzoeks- en adviesbureau CE Delft.
Recent kwam vaak de vraag naar voren of chemische recycling net zoveel milieuvoordeel realiseert als mechanische recycling. ‘Het CPB zei: ‘Nee, dat kost te veel energie.’ Maar bepaalde bedrijven zeiden dat het minder energie kost dan het CPB dacht’, aldus Geert Bergsma, sectieleider ketenanalyse bij CE Delft. ‘Wij hebben toen de diverse processen geanalyseerd en de conclusie is: een deel van de chemische recycling van bedrijven is milieukundig vrijwel net zo goed als mechanische recycling (oplossen en depolymeriseren) en een deel zit tussen verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie en mechanische recycling in (pyrolyse en vergassing).’
De bevindingen van CE Delft zijn belangrijk, want de discussie rondom chemische recycling zat behoorlijk vast. Bergsma: ‘We hebben zelf geen laboratoria en ontwikkelen geen nieuwe technieken, maar door dit te onderzoeken hebben we de discussie, ook op EU-niveau, verder geholpen.’
De mechanische recycling van kunststof ligt nu rond de 15 % en zou – met de nodige moeite – naar 40 % kunnen worden opgeschroefd. Bergsma: ‘Maar om echt circulair te worden met kunststof wil je naar 80 %. Chemische recycling kan dat gat tussen de 40 % en 80 % vullen.’

Twaron-vezels voor waterstoftransport door Teijin Aramid

Als alles goed verloopt, worden eind dit jaar de eerste waterstofgastransportleidingen met Twaron in de praktijk toegepast. Twaron werd ontwikkeld in de jaren ’70 door Akzo en kenmerkt zich als een sterk, licht en duurzaam materiaal waarvoor inmiddels vele toepassingen zijn ontwikkeld. De met Twaron versterkte kunststof leidingen zijn een product van Pipelife, dat ze al zo’n 20 jaar toepast in de olie- en gasindustrie.
Deze toepassing is echter nieuw, vertelt Mark Breed. Hij is business development manager waterstof bij Teijin Aramid. ‘De productie van Twaron is ten opzichte van staal best energie-intensief, maar in de toepassing bespaart het gewicht en gaat het vaak langer mee, waardoor de ecologische footprint over de gehele levenscyclus lager is.’ Voor versterkte kunststof leidingen zit dat hem onder meer in het fors lagere gewicht in combinatie met de grote sectie lengtes ten opzichte van staal, waardoor veel tijd en energie bespaard wordt tijdens de installatie. Ook is de leiding robuust en onderhoudsarm, waardoor minder inspecties en reparaties nodig zijn. De toepassing op het Chemiepark in Delfzijl is een zogenoemde ‘first industrial’. Breed: ‘We hebben een model ontwikkeld dat de economische en ecologische voordelen aangeeft. Door deze toepassing kunnen we de resultaten in de praktijk laten zien.’

Geïntegreerd defensiesysteem door Thales

Thales werkt sinds vorig jaar aan de Above Water Warfare Suite, een defensiesysteem voor de nieuwe generatie Nederlandse en Belgische fregatten. Het bestaat uit twee grote delen. ‘Enerzijds zijn dat sensoren die slim aan elkaar gekoppeld worden. Anderzijds bestaat het uit software die helpt bij het nemen van beslissingen’, vertelt René de Jongh, Strategy Director bij Thales.
Nieuw is dat de verschillende sensorsystemen elkaars taken kunnen overnemen. Is één radarband druk met het ondersteunen van een aanval, dan kan een andere band een aantal taken van het systeem overnemen: zo ontstaat een robuuster systeem dat veel beter presteert dan losse sensoren.
De intelligente vuurleiding van het systeem helpt met het tijdig nemen van cruciale beslissingen. De Jongh: Stel, er komt een object met 1.000 m/s op je af. De horizon op een schip kijkt niet verder dan 25 km, dus dat geeft je 25 seconden om iets te zien én er adequaat op te reageren. En stel nu dat er meerdere objecten tegelijk op je afkomen. Ons systeem helpt bij het snel nemen van dergelijke beslissingen.’
Het systeem is tot stand gekomen in samenwerking met TNO en diverse andere bedrijven. De Jongh: ‘De eerste stukken hardware en software zijn al klaar en worden momenteel volop getest; het project moet rond 2024-2025 voltooid zijn.’

Slimme knikkers als inspecteurs door Antea Group

Het inmiddels afgeronde project Phoenix heeft een interessant, bijna-marktklaar product opgeleverd: Smarbles. Deze ‘slimme knikkers’ zijn in bolletjes gestopte sensoren, die inspecties op plaatsen kunnen uitvoeren waar mensen niet kunnen komen. ‘Zoals olievelden waar je niet in komt’, vertelt Dirkjan Krijnders, senior adviseur Milieu, Veiligheid & Gezondheid bij Antea Group.
Doel van project Phoenix was om dichter te komen bij sensoren in bolletjes van 3 mm groot, waarbij alle componenten die hiervoor ontwikkeld moeten worden in kaart werden gebracht. Krijnders: ‘Je hebt daarbij een flink aantal beperkingen: er is nauwelijks ruimte voor een batterij, de bolletjes hebben geen aandrijving en geen gps.’
De TU/e was de hoofdaanvrager van het project, waarbij ook Antea Group, de UvA, de RUG, de Duitse RWTH Aachen, de Belgische KU Leuven en de Italiaanse Università di Trento betrokken waren. Inmiddels werkt Antea Group aan het vermarkten van de Smarbles. Deze zijn weliswaar 5 cm in doorsnee en niet 3 mm, maar toch kunnen ze zeer nuttig zijn voor de industrie. Krijnders: ‘We hebben twee soorten balletjes. Het ene type is uitgerust met druksensoren, het andere met bewegingssensoren: een versnellingsmeter, een gyroscoop en een magnetometer.’ Door op slimme manieren te meten, kunnen de Smarbles zo toch hun posities in bijvoorbeeld olieleidingen bepalen en lastige inspecties uitvoeren.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!