Smart Contracts en de gebouwde omgeving | Technisch Weekblad
Achtergrond

Visie 2021 project van DWA


Smart Contracts en de gebouwde omgeving

Jan Spoelstra | donderdag 24 december 2020
Visie 2021, Bouw & Civiele Techniek

Door slim gebruik te maken van IoT-sensoren, en de prestaties van gebouwen onomstotelijk in software vast te leggen, kun je administratieve processen rondom onderhoud en gebouwprestaties volledig automatiseren.

'Een smart contract is niet veel meer dan een in software vastgelegd contract,' aldus Wilfred van der Plas, Business development manager bij DWA. Ingenieurs- en adviesbureau DWA experimenteert door middel van een ‘Proof of Concept’ met een smart contract in zijn eigen pand in Gouda. Internet of things (IoT) sensoren spelen daarbij een hoofdrol. 'We meten continu onder andere CO2-concentratie, luchtvochtigheid, de aanwezigheid van vluchtige organische stoffen, temperatuur, geluid en lichtsterkte met een Multisensor. Ook de bezetting meten we met een sensor. Alles leggen we vast in een blockchain. Zo ligt op ieder moment onomstotelijk vast hoe ons gebouw presteert.'

Wat zijn daarvan de voordelen? Van der Plas begint graag bij het begin: 'Als je een huis koopt, ga je met de kopende en verkopende partij naar een notaris, die maakt een koopcontract, je stort geld naar een rekening van de notaris die dat op zijn beurt weer doorstort. Aan ieder contract hangen vele administratieve handelingen die je ook kan automatiseren. Dat geldt nog veel meer voor een onderhoudscontract aan vastgoed. Er zijn partijen die huur betalen en innen, er komt een monteur langs van wie het werk gecontroleerd moet worden voordat de factuur overgemaakt wordt. Je wilt snel kunnen checken of onderhoud ook daadwerkelijk gepleegd is, en dit kunnen valideren met data.'

Met een smart contract wordt in software vastgelegd hoe een gebouw presteert, of de monteur een reparatie heeft uitgevoerd en wat bijvoorbeeld de status van HVAC-installaties is. Zo kan een contractbeheerder zonder navraag te doen of op locatie te controleren beoordelen of die factuur, die automatisch klaargezet wordt, correct is. 'Met smart contracts kunnen vastgoedeigenaren, die grote onderhoudscontracten hebben lopen, veel administratieve processen automatiseren. Het verhoogt ook het onderling vertrouwen tussen partijen. Lastige vragen over al dan niet gedaan onderhoud en de prestaties van een gebouw zijn verleden tijd,' aldus Van der Plas.

‘Op ieder moment ligt onomstotelijk vast hoe gebouwen presteren’

Ook in de huidige coronatijd ziet Van der Plas een toepassing, hoewel veel vastgoedeigenaren hun datamanagement nog niet voldoende op orde hebben om met smart contracts aan de slag te gaan. 'Veel vastgoedeigenaren hebben problemen met het incasseren van de huur momenteel. Bedrijven klagen over te weinig ventilatie, een gebouw waarin het momenteel niet ‘veilig’ werken is en betalen de huur niet,' aldus Van der Plas. 'Als je simpelweg de luchtcirculatie meet, op ieder moment kan aantonen hoeveel mensen er in een pand zijn en/of hoe vaak de lucht ververst wordt, is er geen onduidelijkheid meer. Ook zou je het kunnen koppelen aan het al dan niet toelaten van mensen in een bepaalde ruimte zodat coronarichtlijnen niet overschreden worden.'

Het DWA-kantoor in Gouda is nu nog een proeftuin om ervaring op te doen, volgens Van der Plas. Maar volgens de Business development manager krijgt deze vorm van contracten echt waarde als je feitelijke data naast de afspraken in een contract kunt leggen en koppelt aan administratieve processen.

Vier bedrijven werken aan Het Proof of Concept bij DWA in Gouda:

2bSmart: specialisten op het gebied van smart contract en blockchain

DWA: advies- en ingenieursbureau in de gebouwde omgeving. Specialist in gebouwdata en het vertalen daarvan in concrete tools en producten

Duijnstede Beheer: property manager van de pilotlocatie

BRControls: ontwikkelaar en leverancier van gebouwbeheersystemen en sensoren

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!