Urbanisatie: een toekomstvisie is de sleutel | Technisch Weekblad
Achtergrond

Urbanisatie: een toekomstvisie is de sleutel Premium

Armand van Wijck | vrijdag 3 februari 2017
Bouw & Civiele Techniek, Beleid & Bedrijfsvoering

Met de alsmaar toenemende verstedelijking neemt ook de druk op ruimte in Nederland meer en meer toe. De ingenieurs van vandaag werken daarom nu al aan oplossingen om onpraktische verdichting of verwaarlozing van ruimte in de toekomst te voorkomen, zodat ons land leefbaar en aangenaam blijft. Met name de (her)ontwikkeling van infrastructuur speelt hierin een grote rol.

Als de urbanisatie toeneemt en daarmee de druk op de ruimte in een gebied, dan zijn er twee mogelijke oplossingen: verdichten of verg...

Alles lezen en onbeperkte toegang?

Neem nu een abonnement op TW en geniet van de vele voordelen. Je kan al overal bij voor slechts € 53,50 per jaar (online abonnement)!