Waterveiligheid op orde, maar versnelde zeespiegelstijging | Technisch Weekblad
Achtergrond
Maeslantkering

Waterveiligheid op orde, maar versnelde zeespiegelstijging Premium

Tien jaar geleden zette de Tweede Deltacommissie waterveiligheid weer stevig op de kaart. Sindsdien is veel in gang gezet om risico’s op overstroming te reduceren. Maar zijn al die steviger dijken, robuustere waterkeringen en zandsuppleties aan de kust ook voldoende als de zeespiegel versneld gaat stijgen, vanwege een niet te beteugelen CO2-uitstoot?

'Waar zouden we zijn zonder Deltacommissie en zonder Deltacommissaris? Dan zaten we hier de volgende watersnoodramp af te wachten.’ Aldus W...

Alles lezen en onbeperkte toegang?

Neem nu een abonnement op TW en geniet van de vele voordelen. Je kan al overal bij voor slechts € 53,50 per jaar (online abonnement)!