Chinese kwantumsleutels reizen 2.000 km | Technisch Weekblad
Tips

Chinese kwantumsleutels reizen 2.000 km

IEEE Spectrum bericht dat China nog dit jaar een 2.000 km lange glasvezelverbinding tussen Peking en Sjanghai in gebruik neemt voor het verzenden van sleutels voor kwantumcrypto­grafie.

Met QKD (quantum key distribution) is het in principe onmogelijk data tijdens het zenden te kraken. Afstand is echter een probleem. QKD codeert kwantuminformatie in individuele fotonen. Hoe groter de afstand die de fotonen afleggen, hoe meer verstrooiing en absorptie het signaal corrumperen. In de Chinese link zitten daarom 32 netwerkknooppunten die het signaal verversen. Ook dat is lastig.

Hetzelfde principe dat ervoor zorgt dat een kwantumsleutel onkraakbaar is, zorgt er ook voor dat de sleutel niet gekopieerd kan worden. Ieder netwerkknooppunt converteert daarom de kwantuminformatie terug naar conventionele informatie, ververst dit signaal en zet het daarna weer om in een kwantumsleutel. Het zwakke punt is dan dat het tijdelijke, conventionele signaal in het knooppunt eventueel wel gekraakt kan worden.