Dat meen je niet... Wilde ideeën om de Noordpool te behouden | Technisch Weekblad
Tips

Dat meen je niet... Wilde ideeën om de Noordpool te behouden

Gerald Schut | donderdag 19 november 2020
Milieu & Duurzaamheid

In deze rubriek staat TW stil bij opmerkelijke feiten, die een verrassende blik werpen op de actualiteit. Deze keer vielen ons wilde ideeën op om het noordpool ijs te redden.

Nooit was er op de Noordpool minder zomerijs dan in 2020. De vrees voor smeltende poolkappen die als een onomkeerbare vicieuze cirkel klimaatverandering aanzwengelt, zorgt voor wilde plannen om het proces te stuiten. Immers: smeltwater reflecteert minder warmte dan ijs en warmt dus sneller op, waardoor er weer meer ijs smelt, dat weer minder warmte weerkaatst, enzovoort.

Zo wil ingenieur Leslie Field van de Californische ngo Arctic Ice Project zomerijs op strategische plekken bestrooien met glasachtige, reflecterende microbolletjes ( (SiO2 met een doorsnede van 65 micrometer), die er voor zorgen dat het ijs weer kan aangroeien. De bolletjes maken jong ijs 20% reflecterender, heeft ze vastgesteld op een meer in Minnesota. Field richt zich op de Framstraat, een smalle passage tussen Groenland en Svalbard, die volgens modellen zou kunnen zorgen voor grootschalige hernieuwde ijs-aangroei.

Ecologen maken zich ondertussen zorgen om de effecten van de bolletjes in de voedselketen, maar volgens Field zijn de bolletjes veilig omdat silicium van nature veel voorkomt. Testen met een vissoort en een vogelsoort wezen niet op schadelijke gevolgen. Om de zorgen weg te nemen denkt Field na over bolletjes die na verloop van tijd oplossen. Andere sceptici vragen zich af of de bolletjes zich niet te snel zullen verspreiden om effectief te kunnen zijn. De beoogde kosten zijn in eerste instantie $300 miljoen en later op grotere schaal $1 tot 5 miljard per jaar. Dat is veel, maar nog altijd veel minder dan geraamde klimaatschade.

Een ander voorstel om smeltend poolijs te stoppen omvat 10 miljoen windmolens met waterpompen die koud water uit diepere oceaanlagen omhoog pompen naar het poolijs. Maar dit plan zou het smelten van het poolijs met slechts enkele decennia vertragen. Ook worden grote onderwatermuren om afschuivend ijs tegen houden geopperd. Weer een ander plan is het grootschalig uitzetten van herbivoren op de toendra om struikjes op te eten, zodat het permafrost langer behouden blijft.