Google Maps voor onderzoeksfaciliteiten | Technisch Weekblad
Tips

Google Maps voor onderzoeksfaciliteiten

De NWO heeft haar database van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur in Nederland verwerkt in een handige interactieve kaart.

Of je als onderzoeker nu faciliteiten zoekt om moleculen te screenen, kasplantjes te optimaliseren, zonnepanelen te ontwikkelen of vloeistofstromen te simuleren, deze kaart biedt uitkomst. Zelfs onderzoekscollecties en wetenschappelijke computernetwerken staan erop ingetekend.

De makers hopen dat op deze manier dure onderzoeksapparatuur, waarvan het bestaan lang niet bij iedereen bekend is, beter zal worden benut. Ook wil de NWO met deze website kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners een hulpmiddel bieden bij het verkennen van samenwerkingsverbanden.

De kaart toont de onderzoeksfaciliteiten per wetenschappelijke discipline. Instellingen die aangesloten zijn bij de Europese samenwerkingsorganisatie ESFRI, staan apart vermeld.

Een handige tool is de downloadknop, waarbij je alle informatie van gekozen disciplines in een overzichtelijk Excel-document gepresenteerd krijgt. Alleen de zoekfunctie bij de kaart werkt momenteel niet; een behoorlijk groot gebrek bij een verder zeer nuttig platform.