Historisch inzicht in noordelijke scheepsbouw | Technisch Weekblad
Tips

Historisch inzicht in noordelijke scheepsbouw

Jan Spoelstra | donderdag 26 januari 2017
Maritiem & Offshore

Het is opvallend dat er vele werven in Noord-Nederland liggen die zich alle gespecialiseerd hebben in de bouw van vooral kustvaartschepen. Hoe is dat zo gekomen? Daartoe geeft Uitgeverij Verloren eind 2016 het boek Turfschuiten en Kustvaarders uit. Voor het eerst in decennia poogt een auteur op basis van stevig historisch onderzoek een overzicht te geven van de Groninger scheepsbouw.

Het boek beschrijft de grote energievraag uit turf in de Gouden Eeuw, tot schippers die Scandinavië wilden bereiken met grotere zeeschepen. Maar ook de ontwikkeling van de stoommachine en de introductie van computers voor het ontwerp van efficiënte schepen komen aan bod. Tevens wordt duidelijk hoe de Noordelijke werven op één punt op hoogwaardige wijze gefabriceerde staalpakketten inkochten (Centraal Staal), en hoe hoogopgeleide scheepsbouwkundigen op een centrale plek de meest efficiënte schepen ontwerpen (Conoship).

Waar liggen toekomstperspectieven van de scheepsbouw in het Noorden? Die vraag laat het boek helaas aan de lezer over. Na zoveel historisch onderzoek had de auteur daar ook een hoofdstuk aan mogen wijden. Wellicht dat de op gtl-diesel varende ‘Kroonborg’, die gasplatforms bevoorraadt, symbool staat voor een energietransitie via gas naar duurzaam, maar dat zal dan niet in goede aarde vallen bij de Groningers. (js)

Turfschuiten en kustvaarders, een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw

  • Ingrid Wormgoor
  • Uitgeverij Verloren
  • 272 pagina’s
  • € 25
Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW