Tips

IEEE presenteert ethisch AI-project

Met de publicatie van het document Ethically Aligned Design heeft de IEEE, de internationale vakorganisatie van elektrotechnici, de aftrap gegeven van een project om ethische overwegingen integraal deel te laten uitmaken van het ontwerpproces voor kunstmatig intelligente systemen. Het document moet uiteindelijk een standaard worden.

Honderden experts op het gebied van technologie, wetgeving, ethiek en filosofie gaven al hun input. De hoofddoelen van het project zijn garanderen van mensenrechten, nastreven van maximaal voordeel voor mens en milieu, en ondervangen van de risico’s die AI-systemen kunnen hebben voor de samenleving. Die moeten op de een of andere manier vorm krijgen in ontwerpmethodes.

Naast het algemene doel gaat het document in op een aantal vragen die extra aandacht behoeven, zoals autonome wapensystemen en de juridische gevolgen als robots meer verantwoordelijkheden krijgen. De IEEE roept iedereen op mee te denken bij de totstandkoming van versie twee.

IEEE: Ethically Aligned Design – Version One. Gratis te downloaden.

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW